Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-04-04

Vattenkraftens potentiella uppgradering

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Elenergiproduktion från förnybara energikällor är en strävan som många länder skriver under på (t ex Kyoto-deklarationen). Många diskuterar vindkraft och solenergi, men faktum kvarstår att den enda idag kända reglerbara förnybara källan är vattenkraften. Det är därför intressant att genomföra en studie av hur mycket bättre befintliga anläggningar skulle kunna bli med modern teknik. Vattenvägar, turbiner, generatorer och anslutningar till nätet skall studeras för att kunna påvisa systemoptimeringar av de befintliga vattenkraftstationerna i Sverige. Arbetet syftar till att både ta fram potentialen i den befintliga vattenkraften samt föreslå de förbättringar som behövs för att optimalt utnyttja denna förnybara energikälla.

Uppgiften består i att:
* Reda ut och sätta sig in i den svenska vattenkraftens status
* Välja ut några anläggningar som fallstudier (case studies)
* Fastställa hur mycket verkningsgraden skulle kunna ökas på dessa
* Uppskatta vad detta skulle innebära för hela svenska elnätet
* Rapportera arbetet

Lämpligt för 1-2 teknologer från E eller F; fördel om kurs i vattenkraft har lästs.

Examensarbetet är avsett att utföras vid avdelningen för Ellära och Åskforskning vid Uppsala Universitet i samarbete med Luleå Universitet.

Mer info på www.el.angstrom.uu.se


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.