Sökning: "äger"

Hittade 69 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet äger.


Inkom Exjobbsförslag
2011-12-28Analys av prenumerationsdata och eventuell BI-implementation (inaktivt)
2011-10-27Kvalitativ kartläggning av omfattning och möjligheter för kommuner att öka konkurrens och kostnadseffektivitet A) i bygg- och anläggningsupphandlingar och/eller B) genom agerande i plan- och exploateringsprocesser. (inaktivt)
2011-03-14Hur tänker lärare kring måluppfyllelse? (inaktivt)
2011-03-04Uppsats inom ämnet Ekoteknik/Miljö (inaktivt)
2010-12-20Skapa en simulerad arbetsmiljö åt ICA Sverige AB (inaktivt)
2010-10-04Uppsatsstudenter inbjudes att delta i Forensic-projekt (inaktivt)
2010-03-31Examensarbete – Plattform för övning av IT-försvar (inaktivt)
2010-03-01Marknadsföra ett nytt varumärke inom möbler och design. (inaktivt)
2010-02-11Identitet- och åtkomsthantering inom SYSteam (inaktivt)
2009-08-21Logistik/samvarkanslösningar (inaktivt)
2009-04-21Utveckling av kulturhistoriskt fastighetsbestånd (83) (inaktivt)
2008-02-14Kravspecifikation på nytt affärssystem (inaktivt)
2007-09-24Trygghetscertifiering (inaktivt)
2007-09-21Radio – det miljövänliga reklammediet? (inaktivt)
2007-09-10Examensarbete – Hantering av tungolja vid Karlshamnsverket (inaktivt)
2007-09-06Utveckling av dataprogram till sågverksindustrin (inaktivt)
2007-04-20Marknadsundersökning - gästtillfredsställelse (inaktivt)
2007-04-04Levandegöra gamla Kopparverket i Riddarhyttan; Utformning av K-märkt kopparbod. (AP) (inaktivt)
2007-03-28Omorganisation ur ett medarbetarperspektiv (inaktivt)
2007-03-16VGIS stipendie till examensarbete inom GIS med anknytning till Västerbotten (inaktivt)
2007-03-14Ekonomiskt bästa ägarförhållandet av vindkraftverk för lantbrukare? (34) (inaktivt)
2007-01-17Vad skall vara styrande för en fördelning av kommunala bidrag till fritidsanläggningar? (inaktivt)
2007-01-04Sandvikenhus söker exjobbare inom teknik (Sandviken) (inaktivt)
2007-01-04Sandvikenhus vill ha studenter inom Marknadsföring och ekonomi (Sandviken) (inaktivt)
2006-11-02Utveckling av digital inventeringsbok (inaktivt)
2006-08-21Studier av gamma-sekretas, ett proteinkomplex involverat i Alzheimers sjukdom (inaktivt)
2006-08-15Levandegöra gamla Kopparverket i Riddarhyttan; Illustration och text till informationstavlor samt broschyr. (AP) (inaktivt)
2006-04-18Attityder till IKEA:s formgivning (AP) (inaktivt)
2006-04-18Uppdatera miljöutredning av AB Sigtunahem (inaktivt)
2005-12-02Värdering av spillvärme (Gävle) (inaktivt)
2005-11-17SkiStar inbjuder C- och D studenter från hela Sverige till uppsatstävling! (inaktivt)
2005-10-10Marknadsanalys av Koncept Tallmogården (inaktivt)
2005-09-02Utforma en drift- och affärsplan för Kultur- & Konferenshuset i Hagfors (inaktivt)
2005-08-17Växthus på humleängen ¿ ritning (inaktivt)
2005-06-171-2 webb-/systemutvecklare till internationell community och marknadsplats på flera språk (inaktivt)
2005-05-27Hjälpenergiutredning vid Karlshamnsverket (inaktivt)
2005-05-12Vill du bidra till ständig förbättring inom Fastighetsverket genom att utarbeta riktlinjer för distinktionen mellan investering, reinvestering och underhåll? (inaktivt)
2005-04-061.Polymersystem för slow release av anti foulingsubstanser i båtbottenfärger. 2.Test av olika substanser avseende settling av cypridlarver mfl förslag (inaktivt)
2005-03-31Miljöledning - Sandvikenhus AB (Sandviken) (inaktivt)
2005-03-15Medlemsgestaltning i en HSB organisaiton (inaktivt)
2005-03-15Kommunikation mellan medlemmar och styrelse i HSB (inaktivt)
2005-03-15Analys av bristfälligt medlemsengagemang - Ett kommunikationsproblem? (inaktivt)
2005-03-11Ägande, förvaltning eller försäljning av fastighet? (inaktivt)
2005-02-11Förändring av organisation, arbetssätt och kultur. Hyresbostäder i Norrköping AB (inaktivt)
2005-01-311-2 webb/systemutvecklare till internationell community och marknadsplats på flera språk (inaktivt)
2005-01-21Miljösystemanalys av fjärrvärme och avfallshantering i Gävle (inaktivt)
2005-01-12Hyressättning av kommersiella lokaler i tunnelbanestationer (inaktivt)
2004-12-15Marknadsföring - Utveckla en marknadsföringsstrategi för Sandvikenhus AB (Sandviken) (inaktivt)
2004-11-15Kartläggning och analys av Gävle Energis logistikprocesser (Gävle) (inaktivt)
2004-10-19Utveckla process inför investeringsbeslut (inaktivt)
2004-09-29Utredning om ägande, förvaltning eller försäljning av Moderaternas fastighet i Norrköping (inaktivt)
2004-08-19Varumärket Arn. Vem ska äga och driva utvecklingen? (inaktivt)
2004-06-08Dokumenthanteringssytem för Gästrike Återvinnare i Gävle (Gävle) (inaktivt)
2004-03-16GIS system (inaktivt)
2004-03-08Ärendehantering i relationsdatabas (inaktivt)
2004-01-23Marknadssatsning promotion-material i USA (inaktivt)
2003-12-08Kvalitetsdokumentation av tillverkningsprocess (jj) (inaktivt)
2003-10-21Vad driver en kvinnlig företagare? (56) (inaktivt)
2003-10-20Kvalitetsdokumentation av tillverkningsprocess (inaktivt)
2003-10-20Ekonomiskt bästa ägarförhållandet av vindkraftverk för lantbrukare? (34) (inaktivt)
2003-10-10Kvalitetsdokumentation av tillverkningsprocess (inaktivt)
2003-10-09Utveckling av hemsida och framtagning av informationsmaterial (inaktivt)
2003-10-09Marknadsplan (inaktivt)
2003-09-05Optimering av underhåll i kärnkraftverk, inventera tendenser, skapa prognos, belys informationsbehov (inaktivt)
2003-06-13Elektronisk ändringsbegäran för affärssystemen inom Axfood IT (inaktivt)
2003-02-17Sjung över gräns och land - ett internationellt projekt i skolan(JH 03) (inaktivt)
2003-02-10Webdesign för konferens (inaktivt)
2003-01-07Omvärldsanalys för bostadsbolag - VSBo (Vaggeryds-Skillingaryds Bostads AB) (inaktivt)
2003-01-05Prissättning av kommersiella lokaler i tunnelbanestationer (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.