Sökning: "nationella"

Hittade 126 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet nationella.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-07Marknadsutveckling för ekolog-konsulter (inaktivt)
2012-01-09Examensarbete Pulsad Plasmagenerator (inaktivt)
2011-12-05Baltkabeln - en kritisk granskning av följder (inaktivt)
2011-11-04Modellering av superkritiska ångsystem (inaktivt)
2011-11-04Nytt operatörsgränssnitt (inaktivt)
2011-03-28Musselodling som åtgärd mot övergödning (inaktivt)
2011-03-14Hur tänker lärare kring måluppfyllelse? (inaktivt)
2011-01-24Metoder för analys och förädling av 3D-laserdata och bilder (inaktivt)
2011-01-19Användbarhetsutvärdering av Nationella Exjobb-poolen (inaktivt)
2010-12-08Analys av laser- och bilddata (inaktivt)
2010-11-08Nätneutralitet hos svenska ISP:er (inaktivt)
2010-11-02Flödesanalys av spårelement från källa till slam (inaktivt)
2010-10-07Ungdomsmottagningen på nätet: remediering av designkvaliteter (inaktivt)
2010-09-20Examensarbete: Innovationsprocessen. (inaktivt)
2010-09-15Miljörisker inom Försvarsmedicincentrum (inaktivt)
2010-09-15Miljölagstiftning (inaktivt)
2010-09-14Internationalisering och utveckling av vingårds e-handelsplattform (inaktivt)
2010-04-29Uthållig hantering av förorenade sediment i Östersjön - Livscykelanalys av muddringsteknik (inaktivt)
2010-04-23Java i finansvärlden (inaktivt)
2010-04-23Visualisering av statistik (inaktivt)
2010-04-07Riskhantering av kritiska infrastrukturtjänster (inaktivt)
2010-03-30Ökad trafiksäkerhet genom studier av vägarbetsolyckor (inaktivt)
2010-03-11Hantering av förorenade sediment – en undersökning av aktörer och policys på national och transnationell nivå (inaktivt)
2010-03-09Muddring och hantering av förorenade sediment i Östersjön – nationella hållbarhetskriterier i tex Tyskland, Finland, Litauen och Polen (inaktivt)
2010-03-05Kan Sverige minska klimatpåverkan från deponier? (inaktivt)
2010-03-01Analys av DNS-trafik till en TLD (inaktivt)
2010-03-01Robusthetstester av DNS-resolvrar (inaktivt)
2010-03-01Testmodul för DKIM/ADSP (inaktivt)
2010-03-01Sätta upp en certifikattjänst för att etablera ett tillitsnav (inaktivt)
2010-03-01Certifikathantering över DNS (inaktivt)
2010-03-01Analys av data från Hälsoläget-mätningar (inaktivt)
2010-03-01RFID, Internet och affärstillämpningar (inaktivt)
2010-03-01Administration av DNSSEC (inaktivt)
2009-08-07Lärarnas uppfattning om analysarbete (inaktivt)
2009-07-07Eventmarknadsföring - Hur kan Aeroseum förbättra sitt marknadsföringsarbete? (inaktivt)
2009-04-17Hur ska Aeroseum göra för att behålla sina volontärer? (inaktivt)
2008-09-17Om eko- och naturturism i Sverige (TH 02) (inaktivt)
2008-08-29Data portability – 14 400 000 träffar på Google (Ljusdal) (inaktivt)
2008-06-16Introduktion av nyanlända flyktingar och invandrare (inaktivt)
2008-05-30Effektiv IR (Investor Relations) (inaktivt)
2007-12-19Förbättring av mätutrustning för minneselektronik. Inriktning: Kommandoenheten (inaktivt)
2007-11-06Lokalhistoria/SO för grundskola och gymnasium (inaktivt)
2007-10-18Friidrotten i Norr organiserar för framtiden (inaktivt)
2007-10-18Utforma mätteknik för hälsa och mående (Hudiksvall) (inaktivt)
2007-09-12Formellt skydd av skog på lika villkor – Eller? (inaktivt)
2007-09-06eGovernment /24timmarsmyndigheten - Hur långt har den offentliga sektorn kommit när det gäller eGovernment? (inaktivt)
2007-09-04Finansiering av IT-företag (inaktivt)
2007-08-16Marknadsundersökning: Vattensäkerhet i större kommuner - Hur säkerställer man uthålliga rutiner för anläggningars säkerhet vid vatten? (inaktivt)
2007-08-13Uppföljning/utvärderingar (Hofors) (inaktivt)
2007-06-04Aiai - ett projekt syftande till att underlätta för funktionshindrade genom hjälp med de administrativa sysslorna förknippade med personlig assistans (inaktivt)
2007-05-08Okulärbesiktning (inaktivt)
2007-05-08Utreda alternativa metoder för färgning av spets på projektil (inaktivt)
2007-05-08Förkorta ställtiderna i laddmaskin 5.56 (inaktivt)
2007-05-08Spånrullning spårljusprojektil för rengöring av projektiler (inaktivt)
2007-05-08Automatisk inoljning av spårljusprojektil efter vägning med ren maskinolja (inaktivt)
2007-05-08Packning av patroner i ask inklusive okulärbesiktning. (inaktivt)
2007-05-08Effektivisering av laddmaskin 9 mm (inaktivt)
2007-05-08Kartläggning av vårt flöde av gods inkluderande lagring, hantering, transporter, plockning, inköp, kvantiteter och kontroller. (inaktivt)
2007-05-08Dokumentflödet inom materialadministration. Använder vi korrekt dokument/information i vårt flöde? Produktionsberedning. (inaktivt)
2007-05-08Effektivisering av laddmaskin 5.56 mm. (inaktivt)
2007-04-23Vidareutveckling av avancerad hemsida för Stockholms Skridskoseglarklubb. Arbetet består i såväl analys, förslag, systemutformning samt programmering. (inaktivt)
2007-04-16Förfina beräkningsmodell på minneselektronik med avseende på mjuka fel (inaktivt)
2007-04-16Användarinterface mot provplattform för strålningstester av minneselektronik (inaktivt)
2007-04-11Flygaskor som konstruktionsmaterial (inaktivt)
2007-04-04Miljöutredning (inaktivt)
2007-04-03Utveckling av Maskinprojektet– en mötesplats för internationell scenkonst (AP) (inaktivt)
2007-03-30Visit Bergslagen(aw) (inaktivt)
2007-03-28Användning av digitaltryck vid tryck av orienteringskartor (inaktivt)
2007-03-01Användbarhets- och tillgänglighetsaspekter av LIBRIS webbsök (inaktivt)
2007-03-01Tilläggstjänster till LIBRIS webbsök (inaktivt)
2007-02-12Hur ser vår personalvård ut? Undrar Sala- Heby Energi AB (SHEAB) (inaktivt)
2007-02-12Nya kunder på den nationella och internationella marknaden (aw) (inaktivt)
2007-02-09Användarinterface mot provplattform för strålningstester av minneselektronik (inaktivt)
2007-02-05Examensarbete inom projektledning, IT och kommunikation (inaktivt)
2007-02-05DTS & Partners AB söker om ex-jobbare och/eller LiA studenter (inaktivt)
2007-02-02Vad är det som är svårt i svenskan för barnen i Lövgärdet? (inaktivt)
2007-02-02Vad är det som är svårt i matten för barnen i Lövgärdet? (inaktivt)
2007-01-10Uppföljning/utvärderingar (Hofors) (inaktivt)
2006-12-28Positionering av industriverktyg i bilfabrik (inaktivt)
2006-12-19Ink-jet printing of color optical filters for LCD applications (inaktivt)
2006-12-12Vidareutveckling av provplattform för DRAM (inaktivt)
2006-09-18Laboratoriemedicinsk kommunikation ¿ procedurer för kvantiteter ur ett metrologiskt och terminologiskt perspektiv (inaktivt)
2006-09-18Kunskapsbaserad utveckling utanför de stora tillväxtregionerna (Ljusdal 51) (inaktivt)
2006-08-30Konvertering av industriell operatörspanel till Linux eller WinCE-baserad Touch-panel (inaktivt)
2006-08-07Högtemperaturkorrosion i förbränningsmiljöer (inaktivt)
2006-03-06Lärararbetslag, likvärdig betygssättning och elevinflytande på gymnasium i Trollhättan (inaktivt)
2006-02-28Utveckling av stamspecifika genetiska markörer för ekologiska studier av mikroorganismer med miljöbiotekniska användningsområden (inaktivt)
2006-02-22Förbättra mätutrustning för minneselektronik. (inaktivt)
2006-02-22Utökad simulering av minneselektronik (inaktivt)
2006-02-22Förbättra precisionen i simulering av minneselektronik (inaktivt)
2005-11-30Intern miljörevision på Länsstyerlsen Örebro län (aw) (inaktivt)
2005-10-04Optimering av miljöanpassad ytbehandling (inaktivt)
2005-05-12Vill du bidra till ständig förbättring inom Fastighetsverket genom att utarbeta riktlinjer för distinktionen mellan investering, reinvestering och underhåll? (inaktivt)
2005-04-05Förbättra miljöarbetet på NCC Road AB (inaktivt)
2005-03-30Utvärdering av vilka faktorer som lett till framgång för elever under åren i grundskolan med betygen i nian som utgångspunkt (inaktivt)
2005-02-07U5 Mälardalen - Utbilda Unga Uppfinnare för Uthållig Utveckling (aw) (inaktivt)
2004-12-15U5 Norrland - Utbilda Unga Uppfinnare för Uthållig Utveckling (inaktivt)
2004-12-13Farledsavgifter kan strypa kryssningstrafiken (60) (inaktivt)
2004-12-07Laboratoriemedicinsk kommunikation ¿ procedurer för kvantiteter ur ett metrologiskt och terminologiskt perspektiv (inaktivt)
2004-10-28U5 Småland - Ubilda Unga Uppfinnare för Uthållig Utveckling (inaktivt)
2004-10-19Utveckla process inför investeringsbeslut (inaktivt)
2004-10-19Tribologi - uppskatta nötningstal i smorda kontakter (inaktivt)
2004-10-07U5 Öresundsregionen - Utbilda Unga Uppfinnare för Uthållig Utveckling (inaktivt)
2004-10-04U5 Västra Sverige - Utbilda Unga Uppfinnare för Uthållig Utveckling (inaktivt)
2004-09-29Effekt och effektivitet av viltstängsel (inaktivt)
2004-08-26Marknadsplan för ekologiska livsmedel (55) (inaktivt)
2004-05-25Uppföljning/utvärderingar (Hofors) (inaktivt)
2004-03-12Effekt och effektivitet av viltstängsel (inaktivt)
2004-02-02Smörjmedelskemi - korrosionsfenomen i syntetiska smörjmedel (inaktivt)
2004-01-15Farledsavgifter kan strypa kryssningstrafiken (60) (inaktivt)
2003-12-15Analysera händelser mellan företag och människor i ett miljönätverk (inaktivt)
2003-10-27Produktion, upphandling och transport av avancerade set-top-boxar (inaktivt)
2003-10-27Marknadsföring och distribution av avancerade set-top-boxar (inaktivt)
2003-10-09Ta fram underlag till CE-märkning (inaktivt)
2003-09-17Prisstrategi (inaktivt)
2003-09-15Mätning av vikters magnetiska egenskaper ¿ utveckling och utvärdering av förbättrade metoder (inaktivt)
2003-08-11Karaktärisering av friktionsytor i kopplingslameller för fyrhjulsdriftsystem (inaktivt)
2003-07-21Marknadsplan för ekologiska livsmedel (55) (inaktivt)
2003-06-19Sveriges vägmärken (inaktivt)
2003-05-27Verktyg för värdering av produkters miljöprestanda (inaktivt)
2003-02-18Boendes konsumtionsmönster av dricksvatten ¿ vilket och varför? (inaktivt)
2003-02-18Utnyttjande av information ur trafikregistret för trafikanalyser och trafikprognoser (inaktivt)
2003-01-03Utveckling av organisation (inaktivt)
2003-01-02Väginformatik (inaktivt)
2002-11-27Undersökning av stödformer för utbyggnad av kraftstation (inaktivt)
2002-10-08Analys av marknadsföringsvägar att nå målgrupper (KA 10) (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.