Sökning: "tester IT"

Hittade 131 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet tester IT.


Inkom Exjobbsförslag
2012-02-28Utvärdera ramverk för automatiska tester (inaktivt)
2012-02-28Utvärdera testramverket/produktfamiljen Selenium (inaktivt)
2011-12-05Fault Prediction of Software Errors with Neural Network (inaktivt)
2011-12-01Nya material och byggsätt för kraftelektronik (inaktivt)
2011-11-14Marknadsanalys av kolesterolmätare (inaktivt)
2011-10-28Kvalitetsbedömning av toxikologistudier för kemikalien Bisphenol A. (inaktivt)
2011-10-28Kvalitetsbedömning av ekotoxikologistudier (inaktivt)
2011-09-23Utveckla oförstörande mättekniker för kärnbränsle på Los Alamos National Laboratory (LANL) (inaktivt)
2011-09-13Utveckla oförstörande mättekniker för kärnbränsle på Los Alamos National Laboratory (LANL) (inaktivt)
2011-09-01Automattest i finansbranschen (inaktivt)
2011-05-09Modellering och reglering av en kokarvattenreaktor (inaktivt)
2011-04-19Analys och metodutveckling avseende missionsutvärdering på helfordon (inaktivt)
2011-04-11Thesis: The influence of surface roughness on the corrosion resistance of stainless steel. (inaktivt)
2011-03-28Oförstörande provning in-line - Säkerställande av produktionskvalliten vid gjutning av cylinderhuvuden - (inaktivt)
2011-02-07Examensarbete inom området ursprungstester baserade på DNA-teknik (inaktivt)
2010-12-28Simulering av växelströmsmatare med roterande tyristorlikriktare för vattenkraftgeneratorer. Examensarbete inom elektricitetslära 2010-12-21 (inaktivt)
2010-12-26Utveckling av Android miljö och applikation (inaktivt)
2010-12-15Examensarbete/Praktik inom CAD-konstruktion (inaktivt)
2010-12-01Automatisera rekryteringsprocessen genom IT (inaktivt)
2010-11-16AUTOSAR Application Test Framework (inaktivt)
2010-10-28Nytt unikt utbildningspaket inom tätkontroll! (inaktivt)
2010-10-07Mjukvara för inbyggt system – högpresterande instrument för flödesmätning (inaktivt)
2010-09-23Skärkraftsbalans på långhålsborrar (inaktivt)
2010-09-07Uppförande marknadsplan (inaktivt)
2010-07-29Skapa regressionsvit i Functional Tester (inaktivt)
2010-06-14Var med och utveckla en helt ny downhill mountainbike! (inaktivt)
2010-05-21forskning med MR och PET på hjärnan (inaktivt)
2010-05-17Designförändring och kalibrering av impulsmätsystem (inaktivt)
2010-05-12Skapande av karta för fordonsreglering med framförhållning (inaktivt)
2010-04-19Utredning om oxidationsrester i hydraulolja (inaktivt)
2010-03-08Utveckling av fixationsmetod för stereotaktiskt system (inaktivt)
2010-03-01Positionering av fordon (inaktivt)
2010-02-11Maskiningenjör inom hållfasthetslära/ konstruktionsmaterial sökes - Projekt: Sträckning av sågklinga (inaktivt)
2010-02-10Kvalitetstester (inaktivt)
2010-01-20Marknadsplan för ny världsunik produkt (inaktivt)
2010-01-07PROVNING AV SOLCELLER OCH UTVECKLING AV INKAPSLINGAR (inaktivt)
2010-01-07Utvärdering av ny barnprodukt (inaktivt)
2009-12-15Automatiserad analys av dynamiska förlopp för inbyggda system på helfordonssimulator (inaktivt)
2009-12-14Dimensioneringsprogram för synkronisering i växellåda (inaktivt)
2009-11-27Examensarbete inom kärnkraftssäkerhet och PSA (inaktivt)
2009-11-25Strategi för testning av dynamiskt I/O (inaktivt)
2008-12-19Produktionsteknik för katetrar (inaktivt)
2008-07-10Mechanosorptive creep – structural origin on the single fibre level (inaktivt)
2008-07-10Fibre bonding affecting mechanosorptive creep (inaktivt)
2008-05-30IKEA- Framtagning av utbildningsmaterial (inaktivt)
2008-05-30Examensarbete inom styrsystem (inaktivt)
2008-05-30Automatisering/förenkling av mätsystem (inaktivt)
2008-05-30An Evaluation of Model Based Testing A Master Thesis in Collaboration with Ericsson (inaktivt)
2008-02-06STÖTFÖRLOPP OCH SKADEMEKANISK ANALYS AV HÖGHÅLLFAST STÅL, 2 KOPPLADE EXJOBB (inaktivt)
2008-01-22Verifiering av AUTOSAR Basic Software Module. (inaktivt)
2007-12-12Hästar, veterinärer och IT (inaktivt)
2007-11-30Sensor-fusion (inaktivt)
2007-11-28Kopia av Många spännande projekt i Microsoft teknik (SQL Server och C#) (inaktivt)
2007-11-27Utvärdering av laserscanner (inaktivt)
2007-11-13Konstruktion av anläggning för spiktestning (inaktivt)
2007-10-24Vi Söker Skarpa Hjärnor! (inaktivt)
2007-10-04test av verksamhet (inaktivt)
2007-09-25Utveckling och/ eller analys av Mesh nätverk och Ad hoc routing protokoll (inaktivt)
2007-09-21Outsourcing to India: Test and Quality Assurance in a distributed environment - Indpro AB (inaktivt)
2007-09-21Automatiserade tester / configuration Management (inaktivt)
2007-09-20EFFEKTEN AV ECSTASY PÅ ODLADE HJÄRNCELLER (inaktivt)
2007-07-18Examensarbete inom området test av elmotorer m.m. ALL-TEST - tekniska mätinstrument (inaktivt)
2007-07-18Examensarbete inom området test av elmotorer m.m. 20 p. Ämne: ALL-TEST. Tekniska mätinstrument. (inaktivt)
2007-07-06Automatisering/förenkling av mätsystem (inaktivt)
2007-06-28Utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-06-14Examensarbeten (20p) inom utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-05-22Automatisering av funktionstester för en webbplattform för poker (inaktivt)
2007-05-14IKEA, Ex-jobb - Framtagning av utbildningsmaterial (inaktivt)
2007-04-16Transkritiskt koldioxidsystem för isbanetillämpningar (inaktivt)
2007-04-04Marknadsundersökning för utveckling av trädfällare (Nordanstig) (inaktivt)
2007-03-26Många spännande projekt i Microsoft teknik (SQL Server och C#) (inaktivt)
2007-03-05Höghastighetsväxlar (el- och turbinmotorer (inaktivt)
2007-01-17Exjobb inom 3D-animation: Simulering av kollisionsdeformationer med diskret differentialgeometri (inaktivt)
2006-09-18Avancerade webblösningar som kräver flexibilitet, säkerhet och arkitektur (inaktivt)
2006-08-24Bilkörning och kognition (inaktivt)
2006-08-16Ny flexibel fixturteknik på Volvo Cars Pilot Plant i Göteborg (inaktivt)
2006-08-02Examensarbete inom kvantinformation (inaktivt)
2006-06-20Tester och katalogisering av krympning för olika EPP-material (inaktivt)
2006-06-15Artificiell Intelligens för situationsanalys (inaktivt)
2006-06-01Verktyg för trafikledarstöd vid konflikter (inaktivt)
2006-04-24Förstudie och test av navigation/positioneringsystem för robot (inaktivt)
2006-04-24Biosensorer baserade på FET sensorer av breda bandgaps material (inaktivt)
2006-04-19Test och utvärdering av bränslecellsbussar inom demonstrations- och utvärderingsprojektet CUTE (Clean Urban Transport for Europe) (inaktivt)
2006-04-03Konstruktion av jonbytarhållare samt dimensionering av jonbytarmetod för fram-ställning av miljövänlig lösning som tar bort svampar, alger mm från målade ytor. (inaktivt)
2006-03-27Störningar (inaktivt)
2006-02-15Examensarbete om höghastighetsväxlar (inaktivt)
2005-12-28Utveckling av en client/server-tjänst för att undersöka fragmenteringen vad gäller TCP/IP-implementationen inom J2ME på mobiltelefoner (inaktivt)
2005-11-29Formförändring vid härdning av kugghjul (inaktivt)
2005-11-15Undersökning av koldioxidläckage från torris in i containerns lastutrymme (inaktivt)
2005-11-15Utveckling av bokningssystem för båtuthyrning (inaktivt)
2005-10-19Kommunikationsgränssnitt för automationsutrustning i Vattenkraftstationer (inaktivt)
2005-08-18Utveckling av multiplayerplattform (71) (inaktivt)
2005-04-26Tillverkningsenhet i Polen (inaktivt)
2005-04-15Automatiserad testning av system för tunna klienter (inaktivt)
2005-02-23Material kombinerade med diamanter (inaktivt)
2005-02-04Skapa viltvarningssystem i fordon (Nordanstig) (inaktivt)
2005-01-14Användning av bidétoaletter; en undersökning i landets kommuner (inaktivt)
2004-11-30Elstyrning HF plastsvetsmaskin (inaktivt)
2004-11-23Manual & utbildning för personlighetstester (inaktivt)
2004-10-26Utveckling av inbyggt system - trådlös överföring, med tyngd-punkt på RF ID (aw) (inaktivt)
2004-10-19Utvärdering av miljöanpassade hydrauloljors påverkan på entreprenadmaskiner och miljön (inaktivt)
2004-10-08Sprutbetongs bärförmåga vid aktiv stålfiberkorrosion (inaktivt)
2004-09-01Dricksvattenberedning ¿ Optimering av polymerdosering vid slamavvattning (inaktivt)
2004-06-08Utvärdering av minimalsmörjningsteknikens tillämpning vid svarvning (Gävle) (inaktivt)
2004-05-26Tester och katalogisering av krympning för olika EPP-material (inaktivt)
2004-05-18Webbaserat frågesystem för kartläggning av en individs och grupps kulturkarta (inaktivt)
2004-05-05Jordningsproblematiken vid pulverlackering (inaktivt)
2004-03-26Inducerad resistens i raps (inaktivt)
2004-03-26Förbättrad resistens i växter mot insekter och patogener (inaktivt)
2003-12-11Utveckling av unika beräkningsmodeller för egenskaps-/funktionsprovning (inaktivt)
2003-11-28RSV - metodbeskrivningar och modeller för utvärderingar för användbarhet samt tester av lämlighet av modellerna. (inaktivt)
2003-10-07Utformning av skärgeometri för instickssvarvning i aluminiumlegeringar (Gävle) (inaktivt)
2003-09-15Testkör ny lågtemperaturteknik (inaktivt)
2003-08-14Styra rotation av ett grafiskt objekt på Internet (Ljusdal 13) (inaktivt)
2003-08-11Karaktärisering av friktionsytor i kopplingslameller för fyrhjulsdriftsystem (inaktivt)
2003-08-07Verifiering av ytpreparationer för studier av membranbundna proteiner - samarbete Chalmers, Layerlab och AstraZeneca. (inaktivt)
2003-07-06Mekanisk/systematisk kapitalförvaltning - Del 1, Signaler (inaktivt)
2003-06-26Pulverfärgers mekaniska egenskaper (inaktivt)
2003-06-19Sveriges vägmärken (inaktivt)
2003-06-13Lungfysiologisk mätning, medicintekniskt exjobb på Siemens-Elema (inaktivt)
2003-06-04Utvärdering av ytpreparationer för proteinetstudier, i ett samarbete mellan universitet och industri (inaktivt)
2003-05-07Utvärdering av minimalsmörjningsteknikens tillämpning vid svarvning (Gävle) (inaktivt)
2003-04-04Genetiska variationer i androgen metaboliserande enzymer och deras betydelse i doping analyser. (inaktivt)
2003-03-27Automatiserad testning av Simics distributionspaket (inaktivt)
2003-02-03Ny Joystickteknologi för elektroniska styrsystem (inaktivt)
2003-01-07Askrelaterade driftproblem vid biobränsleförbränning (inaktivt)
2002-11-21Kryptering i WebLogic server (inaktivt)
2002-11-14TCP/IP. Optimering av realtidstransaktioner (buffrad/obuffrad, TCP vs UDP, realtidskomprimering etc.)(Sandviken) (inaktivt)
2002-11-14Databas. Optimering av accessmetoder (Native MS SQL Server vs ODBC) (Sandviken) (inaktivt)
2002-11-12Utveckling av diagnostiska tester för infektionssjukdomar hos djur i IDEXX Scandinavia A (inaktivt)
2002-11-11Analys av avluftningskonstruktion med CFD (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.