Exjobbsförslag från företag

Är du student och vill skriva din examensuppsats i samarbete med ett företag eller en organisation? Då har du kommit rätt. Använd den gröna sökrutan för att hitta exjobbsförslag inom ditt intresseområde. Du kan exempelvis söka efter förslag inom web 2.0, ip telefoni, marknadsanalys eller alzheimers. Lycka till!

Exjobbsförslagen ger också en bra ögonblicksbild av vad svenska företag efterfrågar för kompetens. Förslagen visas i samarbete med Nationella Exjobb-poolen. Företag och organisationer förmedlar gratis sina förslag på Exjobb-poolens hemsida.

Inkom Exjobbsförslag
2012-04-02Färdigställande och karakterisering av RF-mätrum (inaktivt)
2012-03-30Platform design for volumetric interaction. (inaktivt)
2012-03-28Småskalig BDT-vattenrening: hygienisk kvalitet. (inaktivt)
2012-03-28Master Thesis in Computer Systems / Architecture (inaktivt)
2012-03-28Connection between Test results, field quality issues and maintains (inaktivt)
2012-03-28Next generation X-ray detectors (inaktivt)
2012-03-27Analys av en ny metod för maskininlärning (inaktivt)
2012-03-27Underhållssystem för järnvägsfordon (inaktivt)
2012-03-26Machine learning algorithm for a neural network car- following model (inaktivt)
2012-03-26DynP på parallell hårdvara (inaktivt)
2012-03-21Validering av en ny metod för att mäta fysisk aktivitet (Masteruppsats, 30-40 veckor) (inaktivt)
2012-03-21Cell Trapping (inaktivt)
2012-03-20Gör exjobb om BI i en spännande bransch (inaktivt)
2012-03-20Genetic engineering in cyanobacteria (Master thesis work at KTH 30hp) (inaktivt)
2012-03-20Prognostik for kraftförsörjning i IVHM-system (inaktivt)
2012-03-20Transient motormodell i GT-power för beräkning utanför normaltillstånd att ersätta verifierande prov (inaktivt)
2012-03-15REMOTELY CONTROLLED SET-TOP BOX AT 27M TOGETHER WITH HIQ (inaktivt)
2012-03-15Utveckling av ett robusthetstestningssystem på SAAB (inaktivt)
2012-03-15Service exchange web platform (inaktivt)
2012-03-15Statistisk analys av komplexa driftdata (inaktivt)
2012-03-15Examensjobb på område flygteknik, flygutprovning (inaktivt)
2012-03-15Användarundersökning på Wikipedia (inaktivt)
2012-03-15Vilka är Wikipedias största brister och hur kan man övervinna dem (inaktivt)
2012-03-14Effekt på lustgasutsläppen från kompost och slam av frys-upptiningscykler (inaktivt)
2012-03-09Utvärdering av miljöeffekter från samordnad varulogistik. (inaktivt)
2012-03-09Utvärdering av miljöeffekter från samordnad bygglogistik. (inaktivt)
2012-03-09Optimizing matrix multiplication in large Galois Fields (inaktivt)
2012-03-07Hur optimerar vi säkerhet och framkomlighet vid väg- och beläggningsarbeten för trafikanterna och utförarna? (inaktivt)
2012-03-07Marknadsutveckling för ekolog-konsulter (inaktivt)
2012-03-06Larmhantering (inaktivt)
2012-03-05Mutation testning of flying S/W (inaktivt)
2012-03-05Master Thesis for Master Data Management at Ericsson AB (inaktivt)
2012-03-05Quality of Experience for 2D or 3D video (inaktivt)
2012-03-05Stereoskopisk videokommunikation (inaktivt)
2012-03-01Webbutbyggnad av datingwebbtjänst till funktionshindrade (inaktivt)
2012-03-01Marknadsundersökning av datingwebbtjänst till funktionshindrade (inaktivt)
2012-03-01Examensarbete: Tillämpa Lean accounting inom Saab Aeronautics (inaktivt)
2012-03-01Aurenav Internship Program (inaktivt)
2012-03-01Continuous perfusion culture for optimization of process parameters (inaktivt)
2012-03-01Optimization of bioreactor cultivation protocol (inaktivt)
2012-03-01Internship (inaktivt)
2012-03-01Automatisk nivåreglering av strålkastare (inaktivt)
2012-03-01Cue combination for object recognition (inaktivt)
2012-02-28Modellbaserad testning i Försäkringskassan IT:s dagliga testverksamhet (inaktivt)
2012-02-28Effektivare test genom ”Classification tree” metoden (inaktivt)
2012-02-28Framtida applikations- och distributionsmodeller (inaktivt)
2012-02-28Utvärdera ramverk för automatiska tester (inaktivt)
2012-02-28Utvärdera testramverket Sikuli (inaktivt)
2012-02-28Utvärdera testramverket/produktfamiljen Selenium (inaktivt)
2012-02-28Modell för öppen innovation i en kommunal serviceförvaltning (inaktivt)
2012-02-27Acceptansnivå för olje- och partikelöverdrag från kompressor till tryckluftssystem (inaktivt)
2012-02-27Bionanocomposite Aerogels (inaktivt)
2012-02-27Intranät- hjälp oss med struktur (inaktivt)
2012-02-27Thesis project Volvo Aero (inaktivt)
2012-02-23Vilken plattform passar bäst? (inaktivt)
2012-02-23Systemutveckling .NET (inaktivt)
2012-02-22Ändrings- och tilläggsarbeten i entreprenader, orsaker och hur de kunnat minimeras (inaktivt)
2012-02-22Tvätt och desinfektion av transportfordon för matavfall samt kompost och biogödsel (inaktivt)
2012-02-22Smörjfilmsberäkning i kuggväxlar (inaktivt)
2012-02-22Master Thesis Log analysis tool (inaktivt)
2012-02-22Effekter av utökad samverkan mellan beställare och entreprenörer i projekt och norra länken (inaktivt)
2012-02-22Access & Roles Managment within Product/Part Description area (inaktivt)
2012-02-21Future collaboration and interaction techniques for marine systems (inaktivt)
2012-02-20Lakvatten från f.d. deponi – påverkan på fiskars hormonsystem – förslag till examensarbete för en eller flera personer i Säters kommun, Dalarna (inaktivt)
2012-02-20Undersökning av miljökontorens kompetensbehov för livsmedelskontroll (inaktivt)
2012-02-20Rätt avlopp på rätt plats (inaktivt)
2012-02-17Utveckla MRP-system för lagerhantering i elektronikproduktion (Material requirements planning) (inaktivt)
2012-02-16Bekämpning av jätteloka i järnvägsmiljö (inaktivt)
2012-02-15Do you want to develop a C#.Net application? (inaktivt)
2012-02-15Low-friction coating on NDE probes (inaktivt)
2012-02-15Improvement of ultrasound backing on NDE probes (inaktivt)
2012-02-135 spännande exjobb (inaktivt)
2012-02-13Pedagogiska kartor på surfplatta (inaktivt)
2012-02-13Mobil informationsplattform (inaktivt)
2012-02-13Validation of Traffic Impact Model using Air Quality Data (inaktivt)
2012-02-13Intelligent and Multi-objective Traffic Controls (inaktivt)
2012-02-13Masters Thesis: Sentiment analysis (inaktivt)
2012-02-13Hög tillgänglighet på Microsoftplattformar (inaktivt)
2012-02-13In the Field of Avionics Engineering (inaktivt)
2012-02-13Undersök passande algoritmer för regelmotor och implementera ett proof-of-concept. (inaktivt)
2012-02-13Undersök passande algoritmer för regelmotor och implementering av ett proof-of-concept (inaktivt)
2012-02-13Bättre ergonomi vid pakethantering på Distributionsföretag – vilken teknisk lösning krävs? (inaktivt)
2012-02-13Fungerande resenärsflöden i kollektivtrafiken för alla resenärer (inaktivt)
2012-02-13Analyzing content demand patterns in IP access networks (inaktivt)
2012-02-13Hur påverkar vindkraftsetablering en bygd? En studie om sysselsättning och ekonomiska effekter på lokal nivå. (inaktivt)
2012-02-13Öka trafiksäkerheten på våra svenska vägar (inaktivt)
2012-02-10Energianalys (inaktivt)
2012-02-10SiC semiconductors in switched mode power supply (inaktivt)
2012-02-09Ekopiloter i Haninge (inaktivt)
2012-02-09Energy payback time for ocean energy (inaktivt)
2012-02-08Short Pulse Excitation in a Reverberation Chamber (inaktivt)
2012-02-08Saltvatteninträngning i Haninge skärgård (inaktivt)
2012-02-08Process optimization of infrared photodetectors based on InSb quantum dots in InAs matrix (inaktivt)
2012-02-06Master degree project - GE Healthcare Uppsala (inaktivt)
2012-02-06Utveckling av mjukvara för automatisk elektronisk klådregistrering (inaktivt)
2012-02-06Realisering av Space-Time Adaptive Processing i FPGA (inaktivt)
2012-02-06Byggblock för multifunktionella AESA-system (inaktivt)
2012-02-06Integrerad effektförstärkare/lågbrusförstärkare i GaN (inaktivt)
2012-02-06Automatic tests (inaktivt)
2012-02-06Continuous Integration (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.

Minkarta.se: Ted Valentin Hej! Jag heter Ted, och det är jag som har gjort den här sajten. Jag har även utvecklat Annonskartan.se, Restaurangkartan.se och Hotellkartan.se. Och så gör jag sajter där du kan hitta caféer, sushi, badplatser, vandrarhem, campingplatser, pizzerior och vintage-butiker.