Exjobbsförslag från företag, sida 18

Är du student och vill skriva din examensuppsats i samarbete med ett företag eller en organisation? Då har du kommit rätt. Använd den gröna sökrutan för att hitta exjobbsförslag inom ditt intresseområde. Du kan exempelvis söka efter förslag inom web 2.0, ip telefoni, marknadsanalys eller alzheimers. Lycka till!

Exjobbsförslagen ger också en bra ögonblicksbild av vad svenska företag efterfrågar för kompetens. Förslagen visas i samarbete med Nationella Exjobb-poolen. Företag och organisationer förmedlar gratis sina förslag på Exjobb-poolens hemsida.

Inkom Exjobbsförslag
2010-06-30Life cycle assessment of plastic from wood (inaktivt)
2010-06-30Examensarbete inom mikrovågsteknik; GaN drivförstärkare (inaktivt)
2010-06-30Examensarbete 77 GHz MMIC VCO (inaktivt)
2010-06-29Accelererad förångning av reduktionsmedel (inaktivt)
2010-06-29Gemensamhetsanläggningar för VA i omvandlingsområden (inaktivt)
2010-06-29LJUD & VIDEO ANALYS BASERAD PÅ ENF (inaktivt)
2010-06-29Möjligheter och nytta att i CAD/utvecklingsmiljön återanvända PLM/produktbeskrivningens variant- och tidsvillkor (inaktivt)
2010-06-29Utvärdering av korrosion i spalter hos skruvförband (inaktivt)
2010-06-29Utvärdering av korrosion i spalter där material med olika ytbeläggningar kombinerats (inaktivt)
2010-06-29Classifications of information systems according to zone principles (inaktivt)
2010-06-28Strategi för omarbetad mötes- och respolicy inom Länsstyrelsen Västra Götalands län. (inaktivt)
2010-06-23Design of a mobile application for control of charging and visualisation of energy consumption for electric cars (inaktivt)
2010-06-23Design of a user friendly charging cable for electric cars (inaktivt)
2010-06-23Master thesis in gene technology at KTH: Development of a specialized cell (inaktivt)
2010-06-23Framtagande av handlingsplan för 20% energireduktion i större BRF (inaktivt)
2010-06-23Virtual Machine-based program modification (inaktivt)
2010-06-21Utvärdering av Destination: Såld, ett informations- och påverkansprojekt om prostitution och människohandel. (inaktivt)
2010-06-21Gapminder för skattepengar - ett arbete för demokratisering (inaktivt)
2010-06-21Master theses: Stability analyses of gravity dams with probability-based design procedure (inaktivt)
2010-06-21Vad gör vi om vi blir matförgiftade? (inaktivt)
2010-06-21Metoder för förbättrad rumsuppfattning i körsimulatorer (inaktivt)
2010-06-18Vad kostar utanförskapet? (inaktivt)
2010-06-18Misa AB – Strategisk marknadsföring av personer med funktionshinder? Hur mycket kan vi sänka fördomarna hos arbetsgivare gentemot personer med intellektuella funktionshinder beroende på hur vi marknadsför individerna? (inaktivt)
2010-06-18Algoritmer för att bedöma förarens förutseendeförmåga i trafiken (inaktivt)
2010-06-18Faror i varor - riskuppfattningar och kemikaliesamhället (inaktivt)
2010-06-18Industrial design project for electronics manufacturing in China (inaktivt)
2010-06-18Masters Thesis: Scalable Network Management with Java Messaging (inaktivt)
2010-06-17TV beyond High-Definition (HD) (inaktivt)
2010-06-17Conversion of 3D Video Data (inaktivt)
2010-06-17Fast Encoding of H.264 HD Video (inaktivt)
2010-06-17Sug-och-blåsstyrd paramotor trike (inaktivt)
2010-06-17Nordiske cykelbyer (inaktivt)
2010-06-17Systematisering av verksamhet inför expansion (inaktivt)
2010-06-16Analys av prediktiva faktorer för fonders framtida avkastning (inaktivt)
2010-06-16Interaction modes for use on a 3D display - no glasses required (inaktivt)
2010-06-15pH-mätning i vommen för friskare kor och bättre produktion (inaktivt)
2010-06-14Läxors betydelse av inlärning (inaktivt)
2010-06-14Var med och utveckla en helt ny downhill mountainbike! (inaktivt)
2010-06-14Thesis project: Stress distribution in mechanical dampers IKEA of Sweden AB, Älmhult (inaktivt)
2010-06-14Comparison of epitaxial and implated InSb pn-diode performance. (inaktivt)
2010-06-14Projektarbeten med biologiska, miljövetenskapliga, fysiska eller tekniska frågeställningar. (inaktivt)
2010-06-11Thesis project: Ocean Flow Modeling: Routing Optimization IKEA Transport Global, Helsingborg (inaktivt)
2010-06-11Miljöutredning (inaktivt)
2010-06-10Methods for highly efficient packet generation (inaktivt)
2010-06-10Marketing / sales internship in Uppsala, Sweden (inaktivt)
2010-06-10Kan vi minska Knarket på krogen? (inaktivt)
2010-06-10Processing solutions for high performance in combination with specific radar algorithms (inaktivt)
2010-06-10Exjobb på Kraft Foods: Vill du/ni hjälpa våra favoriter att snabbare nå ut till sina fans! (inaktivt)
2010-06-10A Benchmark of the CFD open source code OpenFOAM for heat transfer in sub-cooled boiling bubbly two-phase flow (inaktivt)
2010-06-10Åldring av SCR katalysatorer (inaktivt)
2010-06-10Grödors upptag av näringsämnen och tungmetaller från jord berikad med slam från vattenverk (inaktivt)
2010-06-10Effektiva tekniker och strategier för att stödja funktionshindrade personer att nå, få och behålla en anställning? (inaktivt)
2010-06-10Livstidsanalys färg med mögelgift vs multipel applikation av algtvätt (inaktivt)
2010-06-10Deposit of side streams from xylan isolation process (inaktivt)
2010-06-10Miljöutredning för storkök (inaktivt)
2010-06-10Listeria monocytogenes i komplexa biofilmer från fiskindustrin (inaktivt)
2010-06-10Inmärkning av bakterier med GFP för in situ analys (inaktivt)
2010-06-10Kvalitet i förskolan (inaktivt)
2010-06-09Energi ur spinning (inaktivt)
2010-06-09Analytisk Kemi, Glykoler i vatten (inaktivt)
2010-06-09Studie av Winter-Kennedy metoden för flödesmätning i vattenturbiner. (inaktivt)
2010-06-09Investigation of ZnO nanorods for UV detection (inaktivt)
2010-06-09Principal Components and Pattern Recognition of Kelvin-Helmholtz waves (inaktivt)
2010-06-09E-samhället och dess konsekvenser: risk och säkerhet, integritet och övervakningsteknologi (inaktivt)
2010-06-09Deluppföljning av miljökonsekvensbeskrivningar och miljömål i järnvägsprojekt (inaktivt)
2010-06-09Analys av hydrauliska mätningar på vattenvägarna i vattenkraftstationer (inaktivt)
2010-06-09Analys av lageregenskaper utifrån mätningar i testrigg. (inaktivt)
2010-06-09Design and implementation of a GPS map-matching algorithm (inaktivt)
2010-06-08Miljöbedömning av avfallshantering (inaktivt)
2010-06-08High-throughput molecular data analysis (inaktivt)
2010-06-08Utveckling av serveringssystem mousserande vin (inaktivt)
2010-06-08Individuell känslighet vid akut exponering för luftburna kemikalier med irriterande egenskaper med särskilt fokus på astmatiker (inaktivt)
2010-06-08Metoder för att studera mobiltelefonanvändning i hemmet - en förstudie (inaktivt)
2010-06-08Empowerment - ger det nåt? - en studie om brukarinflytande på Aktivitetshuset Gunnareds Gård (inaktivt)
2010-06-07Är det någon mening med att vara med i en referensgrupp? (inaktivt)
2010-06-07Konstruktion och strömningsvisualisering i motorlik flödesrigg (inaktivt)
2010-06-07Provning och simulering av variabel ventilprofil och dess effekter på emissioner (inaktivt)
2010-06-07Thesis work - Analysis of transgenic mouse models of inflammation (inaktivt)
2010-06-07Thesis work - Genetically encoded regulable imaging reporters for in vivo cell localisation (inaktivt)
2010-06-04Secure Identification in Social Wireless Networks (inaktivt)
2010-06-04Master of Science Thesis: Model-based tool integration with Modelbus (inaktivt)
2010-06-04Syngas cleaning (inaktivt)
2010-06-04Visualisation of stereo video data on true 3D display that does not require glasses (inaktivt)
2010-06-02Sociala medier och hållbarhet (inaktivt)
2010-06-02The influence of emulsifiers on fat bloom development on chocolate (inaktivt)
2010-06-01Hantverkares attityder till miljö och hållbarhet (inaktivt)
2010-06-01Gusto -chokladprovningsspel (inaktivt)
2010-06-01Bromma Conquip is looking for graduate students (inaktivt)
2010-06-01Visualization of Environmental Data (inaktivt)
2010-06-01Förutsättningar för Slide-in-hybrider i Göteborgs spårvagnsnät (inaktivt)
2010-06-01DB Schenker, Division Air & Ocean: Förenkla/Effekivisera offererings- och prissättningsarbetet (inaktivt)
2010-05-31Beräkning av transient sotflöde (inaktivt)
2010-05-31Högre stridsledning/spelledning (inaktivt)
2010-05-31Applikationsmjukvara i C för världens främsta Vinserveringssystem (inaktivt)
2010-05-31Computational Biology, Computational Science and Engineering (inaktivt)
2010-05-31Examensarbete - Kloning och undersökning av fluorescensproteiner in vitro. 30p - 20 veckor, höstterminen 2010 (inaktivt)
2010-05-31Examensarbete - studier av diet och motions inverkan på utveckling av fetma/fysiologiska avvikelser (inaktivt)
2010-05-31Thesis work —Mechanistic studies on the pathways leading to covalent binding of drug molecules to protein targets (inaktivt)
2010-05-31Bootstrapping (inaktivt)
2010-05-31Examensarbete - Rouging i vatten renat, WFI och renångesystem (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.