Exjobbsförslag från företag, sida 21

Är du student och vill skriva din examensuppsats i samarbete med ett företag eller en organisation? Då har du kommit rätt. Använd den gröna sökrutan för att hitta exjobbsförslag inom ditt intresseområde. Du kan exempelvis söka efter förslag inom web 2.0, ip telefoni, marknadsanalys eller alzheimers. Lycka till!

Exjobbsförslagen ger också en bra ögonblicksbild av vad svenska företag efterfrågar för kompetens. Förslagen visas i samarbete med Nationella Exjobb-poolen. Företag och organisationer förmedlar gratis sina förslag på Exjobb-poolens hemsida.

Inkom Exjobbsförslag
2010-04-06Utveckla och portera mobiltelefon applikationer för olika mobiltelefon plattformar och vidare även evaluering av det kompletta systemets funktioner med game och web server funktionalitet. (inaktivt)
2010-04-06Utvärdera RFID readers och RFID tags för mobila applikationer med avseende på användbarhet, säkerhet och strömförbrukning. Studera vissa scenarion med flera samexisterande radiolösningar. (inaktivt)
2010-04-06Energiutredning av produktionsanläggning (inaktivt)
2010-04-06Autonom Dumper (inaktivt)
2010-04-06Thesis project: Calculation of parasol base weights IKEA of Sweden, Älmhult (inaktivt)
2010-04-06Naturgödselanläggningars miljöpåverkan (inaktivt)
2010-03-31Rosenrot (inaktivt)
2010-03-31Examensarbete – Plattform för övning av IT-försvar (inaktivt)
2010-03-31Master Thesis — Evaluation of 4G mobile broadband network (inaktivt)
2010-03-31Diploma work at YKI: How to predict the functional properties of lubricants for Alumina and Steel Rolling (inaktivt)
2010-03-30Trafik-/Logistikutredning Transpoint Håby (inaktivt)
2010-03-30Avancerad algoritmutveckling och programmering i java och C++. (inaktivt)
2010-03-30Cost-effective maintenance of wind power systems (inaktivt)
2010-03-30Design and mechanical properties of ultra light-weight nanocellulose foams (inaktivt)
2010-03-30Magnetic field optimization and development (inaktivt)
2010-03-30Novel nanocellulose films and coatings (inaktivt)
2010-03-30Reliability analysis of wind power systems (inaktivt)
2010-03-30Vill du vara med och skapa framtidens mobila applikationer? (inaktivt)
2010-03-30Medical Call Center with Asterisk (inaktivt)
2010-03-30Ökad trafiksäkerhet genom studier av vägarbetsolyckor (inaktivt)
2010-03-29Vad styr valet av bank när man köper sitt boende? (inaktivt)
2010-03-25Effect of escaping photoelectrons on the magnetic field of Mercury (inaktivt)
2010-03-25Modelling the relationship between Birkeland currents and ionospheric plasma flow (inaktivt)
2010-03-25Generation of Very Low Frequency waves in space (inaktivt)
2010-03-25Cavity Mode Nature of Pi2 Pulsations and Coupling to Field Line Resonances (inaktivt)
2010-03-25Marknadsanalys - kartläggning av varumärkesägares packdesignorganisation (inaktivt)
2010-03-25Designa och implementera ett faktura inläsningsprogram i c#. (inaktivt)
2010-03-25Miljövinster genom effektivare transporter (inaktivt)
2010-03-23Samarbetsprojekt mellan skola & socialtjänst (inaktivt)
2010-03-23Hur kan Sätilaskolan vända trenden, behålla elever från sitt upptagningsområde och eventuellt vinna nya! (inaktivt)
2010-03-23Vad tycker eleverna på mellanstadiet om att börja högstadiet ett år tidigare? (inaktivt)
2010-03-22Open source vs Commercial, Internet vs Enterprise Search Engines (inaktivt)
2010-03-22Exjobb förorenade områden-datalagring och presentation (inaktivt)
2010-03-22Identifiering och utvärdering av nyckelparametrar för gassensorers tillämpning inom läckageanalys. (inaktivt)
2010-03-22iDoc24 Fråga Doktorn- Betal webbformular med språkstöd (inaktivt)
2010-03-22MBS-simulering av lastbil för lastgenerering (inaktivt)
2010-03-22Semantic Interoperability of Electronic Health Record Systems (inaktivt)
2010-03-22Solar energy for rural areas of developing countries (inaktivt)
2010-03-22Studier av "plasma detachment" i projektet VASIMR (Variable Specific Impulse Magnetoplasma Rocket) (inaktivt)
2010-03-22Uppföljning av miljöanpassad upphandling i Luleå kommun (inaktivt)
2010-03-22Youtube for Rural Health Workers in Developing Countries (inaktivt)
2010-03-22Datavetare eller civ. ingenjör för dokumentlayout-identifiering med klustringslagoritmer i Uppsala (inaktivt)
2010-03-22Marknadssegmentering/marknadsundersökning för AllergiKompetens (inaktivt)
2010-03-22Optimerad internetmarknadsföring av nystartad webshop (inaktivt)
2010-03-22Method for testing sealing properties in pipe fitting connections (inaktivt)
2010-03-22Miljöprofilering av hantverksföretag (inaktivt)
2010-03-22Marknadsundersökning smyckesanvändning (inaktivt)
2010-03-22Effects of high temperature on cross-linked PEX. Methods to detect and calculate effect of high temperature. (inaktivt)
2010-03-22Possibiities to apply nanotechnology to improve PEX pipe properties (inaktivt)
2010-03-19Psykologisk profil på oseriösa köpare bedragare och skojare. (inaktivt)
2010-03-19Utlysning av två examensprojekt inom energieffektivt byggande (inaktivt)
2010-03-18Vilka blir företagare med den rådgivning som finns idag? "Mystery shoppers" (inaktivt)
2010-03-18Studie av NoSQL-databaser (inaktivt)
2010-03-18New ways of communicating rules and regulations (inaktivt)
2010-03-18Exjobb på Riksbyggen – miljömässig ombyggnad av bostadshus (inaktivt)
2010-03-18Signalbehandling och styrning av laserscanner (inaktivt)
2010-03-18PHP baserad kalender server (inaktivt)
2010-03-18Brazed Aluminium cycled ageing behavior (inaktivt)
2010-03-16Dermal cell interactions with new biomaterials for improved wound healing. (inaktivt)
2010-03-16Uppbyggnad och utveckling av internetsajt (inaktivt)
2010-03-163D-scanning (inaktivt)
2010-03-16Web development - price comparison (inaktivt)
2010-03-16Do I know this place? - Novelty Detection for Visual Place Classification (inaktivt)
2010-03-16Implementation of a Robot Localization and Mapping Strategy within a Cognitive Architecture (inaktivt)
2010-03-16Samarbete, dokumenthantering och sök i SharePoint Server 2010 (inaktivt)
2010-03-15Survival of the Beet Cyst Nematode Heterodera schachtii during the Biogas Process (inaktivt)
2010-03-15Technology development and application for next-generation sequencing of cancer (inaktivt)
2010-03-15Bioinformatics of Next Generation Targeted Re-sequencing Design and Analysis (inaktivt)
2010-03-15AI - lärande nätverk, statistik och produktutveckling inom trav och sport (inaktivt)
2010-03-15Simulation model for 2 phase pipe flow (inaktivt)
2010-03-12On the survival of dehydrated microorganisms – the role of the extracellular matrix (inaktivt)
2010-03-12Färdtjänst och kollektivtrafik (inaktivt)
2010-03-11Ökad återvinning (inaktivt)
2010-03-11Optimering av monteringsflöde (inaktivt)
2010-03-11Hälsa och andra sociala aspekter i miljöbedömningar – fallstudie av muddringsarbeten i hamnar (inaktivt)
2010-03-11Muddring och hantering av förorenade sediment - En jämförelse mellan nordisk lagstiftning och policy (inaktivt)
2010-03-11Life cycle perspective on remediation of contaminated sediments in the Baltic Sea Region (inaktivt)
2010-03-11Hantering av förorenade sediment – en undersökning av aktörer och policys på national och transnationell nivå (inaktivt)
2010-03-11Undersökning av kontaktslitage (inaktivt)
2010-03-11Product packaging of the consumer product SEM glove. (inaktivt)
2010-03-11Kundtillfredsställelse (inaktivt)
2010-03-11Foxp3+ Regulatory T cells in arthritis (inaktivt)
2010-03-09Muddring och hantering av förorenade sediment i Östersjön – nationella hållbarhetskriterier i tex Tyskland, Finland, Litauen och Polen (inaktivt)
2010-03-09Extremt energisnålt och säkert trådlöst miljömätsystem (inaktivt)
2010-03-09Undersökning av kontaktslitage (inaktivt)
2010-03-09Ny affärsidé behöver hemsida med flera databaser. (inaktivt)
2010-03-08Uppdatering av miljöutredning och metod för värdering av miljöaspekter. (inaktivt)
2010-03-08Intern Structuring & Analysis (inaktivt)
2010-03-08Utveckling av fixationsmetod för stereotaktiskt system (inaktivt)
2010-03-08Bioinformatic analysis of gene content in pathogenic human parasites (inaktivt)
2010-03-08Internship-Market Analysis (inaktivt)
2010-03-08Automatiserad (förenklad) Fotografering och Datainsamling (inaktivt)
2010-03-08Säkrare Kontaktuppgifter (inaktivt)
2010-03-08Projekt jämställdhetsintegrering i SDF Majorna söker kartläggning inom myndighetsutövning. (inaktivt)
2010-03-05Stratsys behöver exjobbare som brinner för systemutveckling och vill utveckla "Facebook" för organisationer (inaktivt)
2010-03-05Internship-Market Analysis (inaktivt)
2010-03-05Kan Sverige minska klimatpåverkan från deponier? (inaktivt)
2010-03-05Kravhantering vid utveckling med standardprodukter (inaktivt)
2010-03-05Object recognition from still camera using OpenCV and Android (inaktivt)
2010-03-05Optimerad signal för omgivningstemperatur på tunga fordon (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.