Exjobbsförslag från företag, sida 31

Är du student och vill skriva din examensuppsats i samarbete med ett företag eller en organisation? Då har du kommit rätt. Använd den gröna sökrutan för att hitta exjobbsförslag inom ditt intresseområde. Du kan exempelvis söka efter förslag inom web 2.0, ip telefoni, marknadsanalys eller alzheimers. Lycka till!

Exjobbsförslagen ger också en bra ögonblicksbild av vad svenska företag efterfrågar för kompetens. Förslagen visas i samarbete med Nationella Exjobb-poolen. Företag och organisationer förmedlar gratis sina förslag på Exjobb-poolens hemsida.

Inkom Exjobbsförslag
2008-05-30Improved pixel prediction for video coding (inaktivt)
2008-05-30Introduktion till nyanställda (inaktivt)
2008-05-30DEPONERING AV RENA OCH FÖRORENADE MUDDERMASSOR/SEDIMENT TILL HAVS ELLER PÅ LAND, MILJÖSYSTEMANALYS (inaktivt)
2008-05-30STABILISERING OCH SOLIDIFIERING AV FÖRORENADE MUDDERMASSOR/SEDIMENT, MILJÖSYSTEMANALYS (inaktivt)
2008-05-30Electric Power System Communication Traffic Modelling (inaktivt)
2008-05-30Effektiv IR (Investor Relations) (inaktivt)
2008-05-30Identifiering av riskfaktorer och kostnadseffektiva metoder med hälsoekonomiska studier för prevention av fall hos äldre (inaktivt)
2008-05-30Mobile solutions (inaktivt)
2008-05-30IKEA- Framtagning av utbildningsmaterial (inaktivt)
2008-05-30Undersökning av svetskvalitet i befintlig produktion (inaktivt)
2008-05-30Industrial MSc-thesis in web-mining and artificial intelligence (inaktivt)
2008-05-30Effekt på lastkurvan i ett lokalt elnät av omfattande konverteringar till fjärr- respektive bergvärme i småhus – en jämförande teknisk analys (inaktivt)
2008-05-30Characterisation of Polymer Solutions by High Throughput Methodology (inaktivt)
2008-05-30Open source-utvärdering (inaktivt)
2008-05-30Spring-utvärdering (inaktivt)
2008-05-30Surface Modification of Inorganic Nanoparticles (inaktivt)
2008-05-30Tillämpningsområden för integration mellan affärssystem, mobila lösningar och portaler (inaktivt)
2008-05-30Utvärdering av filtermaterial för snabbfiltering av bahandlat avloppsvatten (inaktivt)
2008-05-30Utveckling av mediaplattform inom digital-TV (inaktivt)
2008-05-30Monitoreringsverktyg för hostade lösningar (inaktivt)
2008-05-30Hardware simulator written in Java for cutting edge SatCom terminals (inaktivt)
2008-05-30Utveckling av turneringsfunktion för spelcommunity (inaktivt)
2008-05-30Identifiering av toner från olika musikinstrument (inaktivt)
2008-05-30Detaljstudie av infraljud (inaktivt)
2008-05-30Bli utvecklare åt europas framtida musikmedia (inaktivt)
2008-05-30Var med och utveckla webbplattformen för europas nya musikmedia på nätet (inaktivt)
2008-05-30Examensarbete inom styrsystem (inaktivt)
2008-05-30Utveckling av koncept för personallogistik (inaktivt)
2008-05-30Enterprise Information Management (inaktivt)
2008-05-30Inredning och utformning av butik i Stockholm (inaktivt)
2008-05-30Inventering av förväntningar, drivkrafter, motstånd och hinder inför hälsosatsning inom transportsektorn – en kvalitativ studie med fokusgrupper (inaktivt)
2008-05-30Pilottest av webb-baserad livsstilsenkät inom transportsektorn (inaktivt)
2008-05-30En värld full av dating? En studie om ungdomars inställning till datingsiter på nätet (inaktivt)
2008-05-30Teat detection with image processing (inaktivt)
2008-05-30Materialförsörjning i framtidens Stockholm (inaktivt)
2008-05-30Exjobb i Shanghai (inaktivt)
2008-05-30IT-management och affärsnytta (inaktivt)
2008-05-30Steel supplier approval (inaktivt)
2008-05-30New types of biodegradable polymers and nanocellulose for modification of wood fibers: Effects on barrier properties against oil/grease and on paper strength properties (inaktivt)
2008-05-30Federated Meta Data for next Generation Web Services (inaktivt)
2008-05-30Examensarbete i teknisk fysik med inriktning mot elektricitetslära – energilagring Diploma work in the area of energy storage (inaktivt)
2008-05-30Studier av specifika nervcellskretsar i hjärnan av relevans för schizofreni och Parkinsons sjukdom (inaktivt)
2008-05-30Implementering av AEA-protokoll i värmregulator för reglering av shuntventil med kommunikation till överordnat system (inaktivt)
2008-05-30Vattenkraft, hydrologi (inaktivt)
2008-05-30A Master Thesis in Collaboration with Scania - Evaluation of the concept enterprise architecture for usage in IT evolution (inaktivt)
2008-05-30Examensarbete inom IP telefoni och Telecom (inaktivt)
2008-05-30Analysis of neuronal circuits controlling locomotion in mice mutant for the axon guidance receptor EphA4 (inaktivt)
2008-05-30The role of Omi/HtrA2 protease activity in mitochondria during apoptosis in Alzheimer’s disease (AD) (inaktivt)
2008-05-30Programutvecklare sökes (inaktivt)
2008-05-30Utveckling av nya fiberbaserade material för pappers- och förpackningsindustrin (inaktivt)
2008-05-30Examensarbete inom keramiska material (inaktivt)
2008-05-30Vision-based Recognition, Categorization and Semantic Labeling of Places for Mobile Robots (inaktivt)
2008-05-30Evaluation of relevance and family-friendliness for a number of selected search engines (inaktivt)
2008-05-30Cost benefit assessment of a weather forecasting system for asset management at Fortum Distribution (inaktivt)
2008-05-30Ämnesområde: Vattenkraft, hydrologi. (inaktivt)
2008-05-30Förgasning - en teknik för ökad elproduktion med svåreldade bränslen? (inaktivt)
2008-05-30Surface Modification of Inorganic Nanoparticles (inaktivt)
2008-05-30Utveckling av webbgränssnitt för Windowsprogramvara (inaktivt)
2008-05-30Automatiskt Snörasvarningssystem [Mekatronik] (inaktivt)
2008-05-30Multilateral Trading Facility - Design and Development of Database Architecture (inaktivt)
2008-05-30Industrial MSc-thesis in Computer Vision, 4-6 months (inaktivt)
2008-05-30Environmental effects of transportation from a logistic point of view (inaktivt)
2008-05-30Automatisering/förenkling av mätsystem (inaktivt)
2008-05-30An Evaluation of Model Based Testing A Master Thesis in Collaboration with Ericsson (inaktivt)
2008-05-30Application Lifecycle Management Integration av Open Source verktyg för systemutveckling (aw) (inaktivt)
2008-05-30Medicinsk molekylär imaging baserad på masspektrometri (inaktivt)
2008-05-30Future Visualization Technologies (inaktivt)
2008-05-30Investigation of novel on-chip antennas for wireless applications and miniaturized radar sensors (inaktivt)
2008-05-30Onlinebaserat planeringssystem (inaktivt)
2008-05-30Multi-satellite measurements of solar wind plasma structures (inaktivt)
2008-05-30Global application segmentation of unique Transformer solution (inaktivt)
2008-05-30Enterprise Architecture Modeling – Case Studies of Change Project Costs (inaktivt)
2008-05-30Development of a web-based security training (inaktivt)
2008-05-30Utveckling av tjänstekoncept på Internet (inaktivt)
2008-05-30Analys av användardialog i webbsajt (inaktivt)
2008-05-30Menu editor (inaktivt)
2008-05-30Quality of search results in medical search engines (inaktivt)
2008-05-30Time to view search result list (inaktivt)
2008-05-30Experiments with how links in web pages influence user behaviour (inaktivt)
2008-05-30Evaluation of Google Custom Search (inaktivt)
2008-05-30Odling av jäst med trähydrolysat som huvudsaklig kolkälla (inaktivt)
2008-05-30Framtagandet av representativa testnät för svenska eldistributionsnät – Ett samarbete mellan industrin, myndighet och KTH (inaktivt)
2008-05-30Using enterprise architecture to evaluate the quality of enterprise information systems (inaktivt)
2008-05-30Forensics for mobile phones (inaktivt)
2008-05-30Security Metrics and Security Indicators - specifically for mobile phones, infrastructure, services and applications (inaktivt)
2008-05-30IT Value Assessment tool (inaktivt)
2008-05-30Spelutvecklare av befintlig spelplattform (inaktivt)
2008-05-30Master Thesis - Automatic Software update using Subversion (inaktivt)
2008-05-30Open source och Spring-utvärdering samt prototyp (inaktivt)
2008-05-30Analysis of optical and radar observation of pulsating aurora (inaktivt)
2008-05-30Exjobb kring e-tjänster för kommuner (inaktivt)
2008-05-30Grafiker sökes till Euroway, ta chansen och sök nu! (inaktivt)
2008-05-30Thesis title on Ericsson: Signal/control interface characterization concerning EMC in Radio Base Station (inaktivt)
2008-05-30Examensarbete inom IP telefoni och Telecom (inaktivt)
2008-05-30Polymer Optical Fiber link (inaktivt)
2008-05-30PhD position Coherent optical communicaitons (inaktivt)
2008-05-30Coherent 100 Gb/s optical communications link (inaktivt)
2008-05-30Hur ser framtiden inom SOA ut i Sverige? (inaktivt)
2008-05-30Polymerteknologi ”Självsmörjande material” (inaktivt)
2008-05-30Grön IT (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.