Exjobbsförslag från företag, sida 5

Är du student och vill skriva din examensuppsats i samarbete med ett företag eller en organisation? Då har du kommit rätt. Använd den gröna sökrutan för att hitta exjobbsförslag inom ditt intresseområde. Du kan exempelvis söka efter förslag inom web 2.0, ip telefoni, marknadsanalys eller alzheimers. Lycka till!

Exjobbsförslagen ger också en bra ögonblicksbild av vad svenska företag efterfrågar för kompetens. Förslagen visas i samarbete med Nationella Exjobb-poolen. Företag och organisationer förmedlar gratis sina förslag på Exjobb-poolens hemsida.

Inkom Exjobbsförslag
2011-10-27Jämförelse av olika ballastmaterial och deras försörjningssystem – miljö och samhällskonsekvenser (inaktivt)
2011-10-27Jämförelse av olika certifierings system för ”Hållbart byggande” samt analys av deras räckvidd, inkl önskvärda och oönskade konsekvenser, för uppfyllelse av målet God bebyggd miljö och andra samhälleliga mål (inaktivt)
2011-10-27Kvalitativ kartläggning av omfattning och möjligheter för kommuner att öka konkurrens och kostnadseffektivitet A) i bygg- och anläggningsupphandlingar och/eller B) genom agerande i plan- och exploateringsprocesser. (inaktivt)
2011-10-27Urban agrikultur och aqukultur – en möjlig väg för delförsörjning av framtidens hållbara och attraktiva städer (inaktivt)
2011-10-25Thesis work - Development of chromatographic screening methods for a deeper understanding of ligand-serum protein interactions in Drug Discovery. Location AstraZeneca Mölndal. (inaktivt)
2011-10-24Energiåtervinning i radarsystem (inaktivt)
2011-10-24Tillförlitlighet infrastruktur (inaktivt)
2011-10-24Nanomaterial i konstruktionen (inaktivt)
2011-10-24Tillförlitlighet och mekanisk miljö i markradarsystem (inaktivt)
2011-10-24Alternativ testmetod för minsprängning (inaktivt)
2011-10-24Modularitet för Saab EDS markprodukter (inaktivt)
2011-10-24Servicebarhet Markradarsystem (inaktivt)
2011-10-24Databasbaserat forum för teknik kring intelligenta fastigheter (inaktivt)
2011-10-24Engineering project in Marabou confectionary plant! (inaktivt)
2011-10-24Förbättring och uppdatering av IH-konfig (inaktivt)
2011-10-24High temperature ZnO nanoparticles sensors (inaktivt)
2011-10-24Miniatyrisering av styr- och mätenhet (inaktivt)
2011-10-24Process technology to turn peepoos, single use toilets, into fertiliser (inaktivt)
2011-10-24Utvärdering av projektet Samhällsorientering på modersmål i Kalmar län (inaktivt)
2011-10-24Websurvey mot våra kunder i ett led att effektivisera vår HR. (inaktivt)
2011-10-21Miljöutredning (inaktivt)
2011-10-20Landsbygdsutveckling (inaktivt)
2011-10-20Survivability Planning App (inaktivt)
2011-10-20Planeringsverktyg för läger "Camp Design Tool" (inaktivt)
2011-10-19Högprecisions-GPS för multirotorhelikopter (inaktivt)
2011-10-19Optimering av lämpliga enzymer för enzymatisk flisförbehandling för energieffektiv TMP tillverkning (inaktivt)
2011-10-19Reality capture (inaktivt)
2011-10-19RFID as an enabler for efficient supply chain processes (inaktivt)
2011-10-19Styralgoritmer för en avancerad kameraupphängning på hexakopter (gimbal) (inaktivt)
2011-10-18Utvärdering av medicinfri kvinnobehandling (inaktivt)
2011-10-17ChIP-Enrich: a tool to visualize, analyze and report-locus driven approaches of ChIP-Seq data. A Web-Resource. (inaktivt)
2011-10-17ChIP-Enrich: Explore, Analyze and Report-locus driven approaches of ChIP-Seq data. (inaktivt)
2011-10-17Open source-baserad telematiklösning för inbyggda system (inaktivt)
2011-10-17Analys och utveckling av mobilt tidsystem för Android eller iPhone (inaktivt)
2011-10-14Vattenundersökning, utökning av kontrollprogrammet för vatten på Falu Återvinning, Falu Energi & Vatten AB (inaktivt)
2011-10-14Vattenundersökning; utredning av lokal behandling av dagvatten och släckvatten på Falu Återvinning, Falu Energi & Vatten AB (inaktivt)
2011-10-14Betydelsen av självantigen vid artrit (inaktivt)
2011-10-14Användbarhets analys av applikation ParameterSettingModule (inaktivt)
2011-10-14Utredning av arkitektur för ParameterSettingModule (inaktivt)
2011-10-14Modellering av risk (inaktivt)
2011-10-14Industriell riskhantering i Android (inaktivt)
2011-10-14Examensarbete strukturteknik: Utveckling av metodik för koppling mellan lokal och global FEM (inaktivt)
2011-10-13Kringgjutning av låg- och medelaktivt kärnavfall (inaktivt)
2011-10-13Hjälp oss att utveckla våran karriärsida! (inaktivt)
2011-10-13Metod för intern kalibrering av partikelräknare (inaktivt)
2011-10-13Unraveling sympathetic influences on type II diabetes: Effects of ß-adrenergic stimulation of glucose uptake in skeletal muscles (inaktivt)
2011-10-13Efficient volume rendering on the fcc and bcc grids (inaktivt)
2011-10-13Klassificera flygande objekt med hjälp av kinematik (inaktivt)
2011-10-13Renewable packaging material (inaktivt)
2011-10-13Utveckling och programmering av beräkningsmodul till hållfasthetsdimensioneringssystem (inaktivt)
2011-10-13Exjobbare till Syntronic Research and Development AB i Gävle (inaktivt)
2011-10-12Performance measure databases (inaktivt)
2011-10-12Generalization and extensive validation of a CFD model for heat transfer in sub-cooled boiling bubbly two-phase flow using OpenFOAM (inaktivt)
2011-10-11Android based distributed fire detection system (inaktivt)
2011-10-10Rättsutredning av grundläggande behov inom assistansen (inaktivt)
2011-10-10Detektion av bakterier med UV-fluorescens (inaktivt)
2011-10-10Utveckla app/webbsida för utställning på Observatoriemuseet (inaktivt)
2011-10-10Gestaltning av entréer till naturen & naturreservat (inaktivt)
2011-10-10Modellbaserad analys av rörelsemönster (inaktivt)
2011-10-06Generationsväxling i företag (inaktivt)
2011-10-06Hur mycket investeras i Östersunds kommun? (inaktivt)
2011-10-06Uppföljning av verksamhet inom LärCentrum (inaktivt)
2011-10-06Modelling of asymmetric solar wind-magnetosphere coupling (inaktivt)
2011-10-05sponsored thesis: Game Development (inaktivt)
2011-10-05Nämndernas policies, riktlinjer och handlingsplaner viktiga styrdokument eller hyllvärmare? (inaktivt)
2011-10-05The use of critical raw materials in passenger cars (inaktivt)
2011-10-05Optimization of Enzymatic Process Step (inaktivt)
2011-10-05Design av ljudinteraktion för krävande situationer – mobila tillämpningar (inaktivt)
2011-10-05Design av ljudinteraktion för krävande situationer – tillämpning för MDI (inaktivt)
2011-10-05Functional Safety - Utvecklingsprocesser för hårdvara och mjukvara (inaktivt)
2011-10-04Hur stärker vi vårt varumärke? (inaktivt)
2011-10-04Farligt Avfall (inaktivt)
2011-10-04Marknadsanalys (inaktivt)
2011-10-03Riskhantering i svenska företag (inaktivt)
2011-10-03EIDES – Ett utvecklingsverktyg för säkerhetskritisk programvara (inaktivt)
2011-10-03Mätning av tunna skikt i laminat (inaktivt)
2011-10-03Design av ljudinteraktion för krävande situationer – konstnärlig tillämpning (inaktivt)
2011-10-03Design av ljudinteraktion för krävande situationer – klinisk tillämpning (inaktivt)
2011-10-03Iphone applikation (inaktivt)
2011-10-03Viktigt och spännande exjobb inom urban hydrologi! (inaktivt)
2011-09-30Plasma Diagnostics of a Pulsed Hollow Cathode Plasma (inaktivt)
2011-09-30Syntethis of silver nanoparticles (inaktivt)
2011-09-30Influence of a Quenching Gas on Nanoparticle Synthesis (inaktivt)
2011-09-30Examenarbete- Syntesresurs för utveckling av kromatografimedia. (inaktivt)
2011-09-30Thesis Worker - Using multiple transport networks from NetInf enabled Android phones-00035956 (inaktivt)
2011-09-30Studies of plasma detachment in the VASIMR plasma rocket engine (inaktivt)
2011-09-29Videopresentation i butik för Playsam (inaktivt)
2011-09-27Affärsplan för nytt koncept (inaktivt)
2011-09-27Wearable Computing/Mobile Augmented Reality Support for Repair Engineers (inaktivt)
2011-09-27Global overview of vehicle end-of-life management: best practices in terms of resource efficiency (inaktivt)
2011-09-27Övergång till ”Grön betong” – marknadspotential och drivkrafter (inaktivt)
2011-09-27Elever och äldreomsorg (inaktivt)
2011-09-27Utveckling av rörligt målspel (inaktivt)
2011-09-26Plattformsoberoende Single Sign On autentisering för samarbetande organisationer med hjälp av claimed-based authentication och ADFS (inaktivt)
2011-09-23Robot för ultraljudsundersökning av blodkärl (inaktivt)
2011-09-23Moving towards component based software development for train control applications (inaktivt)
2011-09-23Utveckla oförstörande mättekniker för kärnbränsle på Los Alamos National Laboratory (LANL) (inaktivt)
2011-09-23Understanding drug resistance by characterization of transcription factor complexes by mass spectrometry (inaktivt)
2011-09-23On-Board diagnostics för säkerhetssystem (inaktivt)
2011-09-23Diagnos över Ethernet (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.