Exjobbsförslag från företag, sida 79

Är du student och vill skriva din examensuppsats i samarbete med ett företag eller en organisation? Då har du kommit rätt. Använd den gröna sökrutan för att hitta exjobbsförslag inom ditt intresseområde. Du kan exempelvis söka efter förslag inom web 2.0, ip telefoni, marknadsanalys eller alzheimers. Lycka till!

Exjobbsförslagen ger också en bra ögonblicksbild av vad svenska företag efterfrågar för kompetens. Förslagen visas i samarbete med Nationella Exjobb-poolen. Företag och organisationer förmedlar gratis sina förslag på Exjobb-poolens hemsida.

Inkom Exjobbsförslag
2004-08-23Skriv din uppsats om SPEL! (51) (inaktivt)
2004-08-19Teoretisk och experimentell utvärdering av Fe-C-Cr-Nb systemet (inaktivt)
2004-08-19Energiåtervinning i mejeri (inaktivt)
2004-08-19Fallstudie Arn-projektet (inaktivt)
2004-08-19Systemutveckling (inaktivt)
2004-08-19Industriell planering (inaktivt)
2004-08-19E-business (inaktivt)
2004-08-19Arn-projektet: Målgruppsanalys (inaktivt)
2004-08-19Varumärket Arn. Vem ska äga och driva utvecklingen? (inaktivt)
2004-08-19Kostnadsfördelning inom Arn-projektet (inaktivt)
2004-08-19Kostnadsfördelning inom besöksnäringen (inaktivt)
2004-08-19Vem ska driva turistorganisationen i framtiden? (inaktivt)
2004-08-19Arbeta mer rationellt med logistik internt i företaget. (inaktivt)
2004-08-19Descentralisera inköpsprocessen med Intranätet som verktyg (inaktivt)
2004-08-18Best-Practice Study of Competence Management Systems at Universities (inaktivt)
2004-08-17Utvärdering av ny teknik för avloppsbehandling i Hammarby Sjöstad (inaktivt)
2004-08-17Avskiljning av fosfor och ammonium från avloppsvatten (inaktivt)
2004-08-17ANALYS AV DEFEKTFÖRKOMST OCH BEDÖMNING AV HAVERIRISK I GJUTNA KOMPONENTER (inaktivt)
2004-08-17Vikingakungars Hål undersöka traktens svunna tiders vikingapersonligheter (gh) (inaktivt)
2004-08-16Utveckling av en webbportal för studenter och företagare i den 4:e storstadsregionen. (inaktivt)
2004-08-16Experimentella studier och modellering av kinetik för litiuminterkalation (inaktivt)
2004-08-11Distribuerad simuleringsarkitektur för datorbaserad samverkan (inaktivt)
2004-08-11ExJobb på SMHI: Meteorologiska objekt (inaktivt)
2004-08-11Arbetsmiljö för bättre konkurrenskraft -Framtagning av arbetsmiljöhandbok och praktiskt genomförande (inaktivt)
2004-08-09Thesis in distributed communication systems for mobile and wired services (inaktivt)
2004-08-09Metodik för att beräkna aerodynamisk uppvärmning (inaktivt)
2004-08-09Webbaserat Bokninssystem (inaktivt)
2004-08-09ATT ANVÄNDA DATORMANIKINER - SIMULERING FÖR ATT ELIMINERA TEKNISKA OCH ERGONOMISKA PROBLEM (inaktivt)
2004-08-09Databasprojekt (inaktivt)
2004-08-09Utformning av ett grafiskt användargränssnitt till en brandvägg (inaktivt)
2004-08-03Marknadsplan för datorspel (inaktivt)
2004-08-03Kvalitetsplan & miljöplan (inaktivt)
2004-07-29Klusteranalys (inaktivt)
2004-07-28Pulsationer i solvinden (inaktivt)
2004-07-22Rådjurets parningssytem (inaktivt)
2004-07-09Marknadsundersökning (inaktivt)
2004-07-07IR-kamerasystem för studier av skadade leder (inaktivt)
2004-07-07Marknadsundersökning av ny förpackningsprodukt (inaktivt)
2004-07-06Chaufför CE behörighet i Göteborg (inaktivt)
2004-07-02Gymnasial vuxenutbildning - trender och tendenser i omvärlden ! (inaktivt)
2004-07-02Gymnasial vuxenutbildning - trender och tendenser i omvärlden ! (inaktivt)
2004-07-023D-visualisering av enstaka moln (inaktivt)
2004-07-02Dokumenstyrningssystem på intranät (inaktivt)
2004-07-02MPS- system (inaktivt)
2004-07-02Kundupplevelseundersökning / Ekonomisk utvärdering (inaktivt)
2004-07-01Utveckling av OSA/Parlay-gränssnitt på Tjänsteplattform (inaktivt)
2004-07-01Elektronisk parallellstyrning (Ljusdal 37) (inaktivt)
2004-07-01Design av förarhytt för olika miljöer (Ljusdal 36) (inaktivt)
2004-07-01IT system för kvalitetsmätning (Ljusdal 36) (inaktivt)
2004-07-01Högtemperaturkorrosion av Fe- och Ni-bas legeringar i ångatmosfär (inaktivt)
2004-07-01Tillståndsbestämning av fuktig ånga (Ljusdal 33) (inaktivt)
2004-07-01Indirekt fuktmätning av biobränsle (Ljusdal 29) (inaktivt)
2004-07-01Molekylär modellering av G-protein kopplade receptorer (inaktivt)
2004-07-01Molekylär modellering av G-protein kopplade receptorer (inaktivt)
2004-07-01New tools for allergen-specific immunotherapy: cellular mechanisms of allergen uptake and presentation (inaktivt)
2004-07-01Optimera och lagra energiuttaget ur befintligt bergvärmesystem (inaktivt)
2004-06-30Ekonometrisk analys av beslutsprocess (inaktivt)
2004-06-30Lagerhållnings/inköpssystem (Ljusdal 34) (inaktivt)
2004-06-30Livscykelkostnad med miljövänlig byggnadsisolering (Sandviken) (inaktivt)
2004-06-30Kvinnohistoria Brita Behm blev änka 1679 på Långvinds Bruk i Enångers socken. Hon övertog styret av bruket.(Söderhamn) (inaktivt)
2004-06-30Friskvård till 100 procent (Sandviken) (inaktivt)
2004-06-30Budgetering - Kvalitet (Älvkarleby) (inaktivt)
2004-06-30Engagerande årsredovisning (Älvkarleby) (inaktivt)
2004-06-29Molekylär modellering av G-protein kopplade receptorer (inaktivt)
2004-06-29Microarray-based functional genomics investigations of organisms from the third kingdom of life. (inaktivt)
2004-06-29EVOLUTION OF AN ENDONUCLEASE. (inaktivt)
2004-06-29COLIPHAGE T4 ENDONUCLEASE II ¿ A RECOMBINASE DISGUISED AS RESTRICTION ENDONUCLEASE? (inaktivt)
2004-06-29PHAGE AS THERAPEUTIC AGENTS (inaktivt)
2004-06-28Marknadsplan - Marknadsföringsstrategi (Ovanåker) Nefab - den globala partnern för kompletta förpackningslösningar! (inaktivt)
2004-06-24Webbdesigner till omfattande projekt för kvinnojour (inaktivt)
2004-06-24Mobila portaltjänster (inaktivt)
2004-06-24Kontextuell ärendehantering (inaktivt)
2004-06-24Webbaserade handböcker (inaktivt)
2004-06-24Systemstöd för produktion av översättningsbara hjälptexter. (inaktivt)
2004-06-24Effektivisera flöden i lager (inaktivt)
2004-06-24Skillnader mellan riksdagsval och kommunval (inaktivt)
2004-06-23Investigation of atmosphere dependence of surface leakage currents in silicon nanoscale electrodes for molecular interconnect (inaktivt)
2004-06-23Analyze and test of different force control approaches for hydraulic single-rod cylinder (inaktivt)
2004-06-22Aluminiumplätering av reflektorer för bilbelysningar (inaktivt)
2004-06-22Utvärdering av ridskolans verksamhet (inaktivt)
2004-06-22Utvärdering av ny arbetsform i projekt (inaktivt)
2004-06-21Logistikoptimering (inaktivt)
2004-06-21Business Jet (aw) (inaktivt)
2004-06-21Adhesionsmekanismer mellan papper-polymer (inaktivt)
2004-06-21Livscykelanalys (inaktivt)
2004-06-18Design av webbaserad träningsdatabas (inaktivt)
2004-06-18Monte Carlo simulation of the light scattering from a network of paper fibres (inaktivt)
2004-06-18Designa landskap i 3D, med uråldriga anor (gh) (inaktivt)
2004-06-18Uppdrag - livslångt lärande - effekt av pedagogik (aw) (inaktivt)
2004-06-17Dokumentation av nedläggningen av Postterminalen i Norrköping- ur ett Human Resource perspektiv (inaktivt)
2004-06-17Utvärdering av ett 4-årigt projekt angående Kognitiva hjälpmedel till personer med utvecklingsstörning (inaktivt)
2004-06-16Anslutning av motionscykel till dator (inaktivt)
2004-06-16Experimentell utvärdering av systemet Fe-20%Cr-5%Al-Ni (inaktivt)
2004-06-15Utveckling av programvara för motionscykel (inaktivt)
2004-06-14Metodik för att beräkna aerodynamisk uppvärmning (inaktivt)
2004-06-14Applications and Services for Networked Home Entertainment (inaktivt)
2004-06-14Utveckla framtida försvarets logistikstöd (inaktivt)
2004-06-14Marknadsplan för programvara till motionscykel (inaktivt)
2004-06-11Utvärdering av hemsidor (inaktivt)
2004-06-11Statistisk Undersökning - Hur vill jag bo? (Sandviken) (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.