Exjobbsförslag från företag, sida 80

Är du student och vill skriva din examensuppsats i samarbete med ett företag eller en organisation? Då har du kommit rätt. Använd den gröna sökrutan för att hitta exjobbsförslag inom ditt intresseområde. Du kan exempelvis söka efter förslag inom web 2.0, ip telefoni, marknadsanalys eller alzheimers. Lycka till!

Exjobbsförslagen ger också en bra ögonblicksbild av vad svenska företag efterfrågar för kompetens. Förslagen visas i samarbete med Nationella Exjobb-poolen. Företag och organisationer förmedlar gratis sina förslag på Exjobb-poolens hemsida.

Inkom Exjobbsförslag
2004-06-10Åtgärder mot damning från fasta bränslen vid värmeverk (inaktivt)
2004-06-10Effekter av långvariga körkortsindragningar (inaktivt)
2004-06-09Hårdvaruutveckling till USB I/O enhet (aw) (inaktivt)
2004-06-09Hur kan man motivera till ett större engagemang bland sina medlemmar? (inaktivt)
2004-06-09Lägga upp databaser ibefintligt mps system (inaktivt)
2004-06-09Lösa fixturproblem till svetsrobot anläggning (fms system) (inaktivt)
2004-06-09Genusperspektiv i undervisningen inom informationsteknologi. (inaktivt)
2004-06-09Lönsamhetsberäkning mellan stamgäster och nya kunder (inaktivt)
2004-06-09Vad skulle en campingplats i centrala Svenstavik innebära? (inaktivt)
2004-06-09Mässmonterns utseende - viktigt eller inte? (inaktivt)
2004-06-09Företagarsamarbete i små kommuner (inaktivt)
2004-06-09Asfaltsprototypverk (inaktivt)
2004-06-08Dokumenthanteringssytem för Gästrike Återvinnare i Gävle (Gävle) (inaktivt)
2004-06-08Utvärdering av minimalsmörjningsteknikens tillämpning vid svarvning (Gävle) (inaktivt)
2004-06-07Databas för fackordlista (aw) (inaktivt)
2004-06-07Projektutvärdering (Ljusdal 25) (inaktivt)
2004-06-07Mentorskap för studenter - hur betydelsefullt är det? (Gävle) (inaktivt)
2004-06-075 mil - en annan attityd (gh) (inaktivt)
2004-06-075 mil - en annan attityd (gh) (inaktivt)
2004-06-07Gävle och dess historia för barn och ungdom (Gävle) (inaktivt)
2004-06-07Marknadsundersökning för antireflexbehandlat glas(Gävle) (inaktivt)
2004-06-07Marknadsanalys (Ljusdal 18) (inaktivt)
2004-06-07Miljöpolicy gällande Ljudnivåer (Ljusdal 14) (inaktivt)
2004-06-07Uttnyttjar vi Sim & Friskvårdsenhetens resurser på ett maximalt sätt? (Ockelbo) (inaktivt)
2004-06-07Marknadsanalys / Marknadsföring - Flytande livsmedel (Ockelbo) (inaktivt)
2004-06-04Avancerade formulär. Strategisk omvärldsanalys, utvärdering av funktionella och tekniska alternativ samt implementation (inaktivt)
2004-06-04Robotstyrning med hjälp av metoden sliding mode control (SMC) (inaktivt)
2004-06-04NY METOD FÖR RENGÖRING AV INDUSTRIVENTILATION OCH SKORSTENAR (aw) (inaktivt)
2004-06-04Informationsutvärdering av Länsstyrelsen i Örebros informationsinsatser om EU:s gemenskapsinitiativ Urban II Göteborg. (inaktivt)
2004-06-04Sammanställning av utbildningsmaterial i lek (inaktivt)
2004-06-04Utvärdering och enkätundersökning (inaktivt)
2004-06-04Marknadsundersökning för miljö- och energibesparande produkter (inaktivt)
2004-06-04Socioekonomiska effekter av ideellt arbete inom föreningslivet (inaktivt)
2004-06-03Motorstyrning under realtidsoperativsystem (inaktivt)
2004-06-02Demodulation av multipla tvåtonsmodulerade signaler (inaktivt)
2004-06-02Utveckling av ögonstyrningstillämpning (inaktivt)
2004-06-02Biogas och logistik (inaktivt)
2004-06-02Globalt licenshanteringssystem (inaktivt)
2004-06-02Java ¿ mobilapplikationsprojekt (inaktivt)
2004-06-02Att utveckla en utbildning för företagare. (inaktivt)
2004-06-02Marknadsföring: Hur säljer man ett administrativt, färdigutvecklat programpaket? (inaktivt)
2004-06-02Utveckling av CAD-applikation till AutoCAD (inaktivt)
2004-06-01Blyfri process för avancerad elektronikproduktion (inaktivt)
2004-06-01Bygga upp ett intranät (inaktivt)
2004-06-01Kontextuell Ärendehantering (inaktivt)
2004-06-01Marknadsanalys (inaktivt)
2004-06-01Differentialgeometriska verktyg inom diagnos (inaktivt)
2004-05-28Entreprenörskapsexjobb från SAAB- Marknadsanalys och affärsplan (inaktivt)
2004-05-28Att hitta tillverkare i andra EU-länder (inaktivt)
2004-05-28Översyn av transporter (inaktivt)
2004-05-28Effektiv marknadsföring (inaktivt)
2004-05-28Mekanisk montageinstruktion för CNC-maskin (aw) (inaktivt)
2004-05-28Nätverk för samarbete i Teknikbyns Tillväxtpark (aw) (inaktivt)
2004-05-28Marknadsundersökning för ny typ av privat förskola (inaktivt)
2004-05-26Marknadsundersökning av indirekt import av EPS-emballage (inaktivt)
2004-05-26Tester och katalogisering av krympning för olika EPP-material (inaktivt)
2004-05-25Marknad och kundorientering (Hofors) (inaktivt)
2004-05-25Smalbandig multispektral avbildning med ett smalbandigt IR-filter (inaktivt)
2004-05-25Marknadsanalys inom mobil IP telefoni (inaktivt)
2004-05-25Koncernredovisning och finansieringsanalys (inaktivt)
2004-05-25Marknadsföring/undersökning försäljning (Hofors) (inaktivt)
2004-05-25CAD-ritningar och dokumentation av befintlig industrifastighet(Hofors) (inaktivt)
2004-05-25Marknadsundersökning/Marknadsföring (Hofors) (inaktivt)
2004-05-25Egna förslag (Hofors) (inaktivt)
2004-05-25Personalekonomi (Hofors) (inaktivt)
2004-05-25Företagsanalys (Hofors) (inaktivt)
2004-05-25Miljöstyrning (Hofors) (inaktivt)
2004-05-25Marknadsundersökning (Hofors) (inaktivt)
2004-05-25Produktionsekonomi (Hofors) (inaktivt)
2004-05-25Miljöstyrning (Hofors) (inaktivt)
2004-05-25Karakterisering av återvunnen plastråvara och riktlinjer för kvalitétsbestämning (inaktivt)
2004-05-25Streckkodsmärkning (Hofors) (inaktivt)
2004-05-25Datorstöd i produktionen (Hofors) (inaktivt)
2004-05-25Uppföljning/utvärderingar (Hofors) (inaktivt)
2004-05-25Energiledningssystem (Hofors) (inaktivt)
2004-05-25Marknadsundersökningar (Hofors) (inaktivt)
2004-05-25Marknadskommunikation i framtiden (Hofors) (inaktivt)
2004-05-25Implementation av RDF i praktiken (inaktivt)
2004-05-25Komplett programflöde på systemnivå (System level whole program paths) (inaktivt)
2004-05-25Marknadsföring i norden(Hofors) (inaktivt)
2004-05-25Exjobb i Hofors för pedagoger (Hofors) (inaktivt)
2004-05-24Den trådlösa communityn (inaktivt)
2004-05-24Spillingsskatten - Den levande bildstenen (59) (inaktivt)
2004-05-18Webbaserat frågesystem för kartläggning av en individs och grupps kulturkarta (inaktivt)
2004-05-18Marknadsföring av en tvådelad kastrull (inaktivt)
2004-05-18Utveckling av miljöledningssystem för SL Infrateknik (inaktivt)
2004-05-18E-Business: Utveckla en Webbsajt med försäljning över Internet (Sandviken) (inaktivt)
2004-05-17Signalomvandling i IP-telefoni (inaktivt)
2004-05-17Nya ideér och innovativ utveckling av Tingsgården Glasbruk (aw) (inaktivt)
2004-05-17Utveckla E-handel och elekronisk styrning (inaktivt)
2004-05-17Utredning av allergirisker (inaktivt)
2004-05-17Attitydundersökning (inaktivt)
2004-05-17Marknadsundersökning/analys av företag i Södermanland (inaktivt)
2004-05-17Marknadsplan (inaktivt)
2004-05-14Förbättring av logistik (jj) (inaktivt)
2004-05-14Marknadsplan (inaktivt)
2004-05-12Marknadsstrategier för kundspecificerade produkter (TH 04) (inaktivt)
2004-05-12Varumärkesidentitet (JH 04) (inaktivt)
2004-05-12Interstellära rekombinationsreaktioner (inaktivt)
2004-05-12Inverkan av processvariationer på spridning i egenskaper hos hårdmetallämnen (aw) (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.