Exjobbsförslag från företag, sida 81

Är du student och vill skriva din examensuppsats i samarbete med ett företag eller en organisation? Då har du kommit rätt. Använd den gröna sökrutan för att hitta exjobbsförslag inom ditt intresseområde. Du kan exempelvis söka efter förslag inom web 2.0, ip telefoni, marknadsanalys eller alzheimers. Lycka till!

Exjobbsförslagen ger också en bra ögonblicksbild av vad svenska företag efterfrågar för kompetens. Förslagen visas i samarbete med Nationella Exjobb-poolen. Företag och organisationer förmedlar gratis sina förslag på Exjobb-poolens hemsida.

Inkom Exjobbsförslag
2004-05-12Svanen märkning samt information om miljö (aw) (inaktivt)
2004-05-12Förslag på konstruktion/maskin (JH 05) (inaktivt)
2004-05-12Mäta effekten av musikvibrationer både psykiska & kroppsliga (inaktivt)
2004-05-12Mäta effekten av musikvibrationer både psykiska & kroppsliga (inaktivt)
2004-05-12Kartläggning av underhåll (aw) (inaktivt)
2004-05-12Kartläggning av buller (inaktivt)
2004-05-11Hur utvärderas våra besök? (inaktivt)
2004-05-11Naturvetenskapliga experiment kring energi och vatten. (inaktivt)
2004-05-11Hur god iakttagare är du? (inaktivt)
2004-05-11Simuleringsprogram, experiment (inaktivt)
2004-05-11Kartlägga vad industrin och föreskrivare/konsulter vet om möjligheterna till energibesparande åtgärder med isolering. (inaktivt)
2004-05-11Vem flyttar till Askersunds kommun (inaktivt)
2004-05-10Nanophysics: Optical absorption in semiconductor quantum wire waveguide (inaktivt)
2004-05-10Examensarbete inom logistik, production management till Saint-Gobain, Eslöv. (inaktivt)
2004-05-10Measurements of shielding effectiveness of communication tower cables (inaktivt)
2004-05-10Miljöarbete på Lidköpingsföretag (inaktivt)
2004-05-10Swedish Text-to-Speech Synthesis (inaktivt)
2004-05-10VA-saneringsplan (jj) (inaktivt)
2004-05-10Marknadsföring av segelbåtar (jj) (inaktivt)
2004-05-10Utveckling av hemsida (jj) (inaktivt)
2004-05-07Investerings- och kompetensnivå inom träindustrin (TH 04) (inaktivt)
2004-05-07Marknadsstrategier för kundspecificerade produkter (TH 04) (inaktivt)
2004-05-07Förslag till personalhandbok (inaktivt)
2004-05-07Varumärkesidentitet (JH 04) (inaktivt)
2004-05-06Transportsystem för monteringsfärdiga hus. (inaktivt)
2004-05-06Hur skapas en positiv attityd till företagande? (inaktivt)
2004-05-05Läsvärdesundersökning Aluminium Scandinavia, svensk och nordisk facktidning (aw) (inaktivt)
2004-05-05Jordningsproblematiken vid pulverlackering (inaktivt)
2004-05-05Total Synthesis of Viracept; a Potent HIV Protease Inhibitor (inaktivt)
2004-05-05Critical anode potential (inaktivt)
2004-05-05Personalekonomiska nyckeltal (inaktivt)
2004-05-04Analysis of pulsation magnetometer data from SANAE (inaktivt)
2004-05-04Flera uppsatser inom ekonomi och marknadsföring (aw) (inaktivt)
2004-05-04Expo & Eventdesign (aw) (inaktivt)
2004-05-03Utveckling modifiering av kontrollutrustning. (inaktivt)
2004-05-03Verksamhetsutveckling av säteri (JH 03) (inaktivt)
2004-05-03Läcker kod - designregler - en praktiskt studie av estetik/kvalité (inaktivt)
2004-05-03Läcker kod - designregler - en praktiskt studie av estetik/kvalité (inaktivt)
2004-05-03Inventering av kompetensutvecklingsbehov (inaktivt)
2004-05-03Hur tar kommunen tillvara på de utvärderingar som görs? (inaktivt)
2004-05-03Hur arbetar kommunen med arbetshandikapp (inaktivt)
2004-05-03Utvärdering och undersökning inom friskvårdsprojektet Lust och Hälsa (inaktivt)
2004-05-03Investerings- och kompetensnivå inom träindustrin (TH 04) (inaktivt)
2004-05-03Marknadsstrategier för kundspecificerade produkter (TH 04) (inaktivt)
2004-04-30Naturgeografisk påverkan av område kring herrgård (JH 03) (inaktivt)
2004-04-30Beskriva och kartlägga kulturmiljö på herrgård (JH 03) (inaktivt)
2004-04-30Attraktioner med naturen som tema (JH 03) (inaktivt)
2004-04-30Historisk beskrivning av kulturmiljö (JH 03) (inaktivt)
2004-04-30Tegnérs brev- analys mm (JH 03) (inaktivt)
2004-04-30Marknadsföring till egna kommuninnevånare (JH 03) (inaktivt)
2004-04-30Utvärdering över en anläggnings marknadsföring (JH 03) (inaktivt)
2004-04-30Marknadsundersökning för värdshus (JH 03) (inaktivt)
2004-04-30Attitydundersökning av äventyrsanläggning (JH 03) (inaktivt)
2004-04-30Vidareutveckling av cykelverksamhet (JH 03) (inaktivt)
2004-04-30Möjlighet för mindre anläggningar att lyckas på konferensmarknaden (JH 03) (inaktivt)
2004-04-30Accuracy of Duct Flow Calculations (inaktivt)
2004-04-30Produktionsstyrning vid sammanslagning av två företagsenheter (TH 10) (inaktivt)
2004-04-30Avvikelse av försäljning av hundprodukter i Norge (TH 05) (inaktivt)
2004-04-29Management of soil and water resources, India (inaktivt)
2004-04-29Förebyggande och uppsökande verksamhet av äldre (aw) (inaktivt)
2004-04-28Modellbaserad diagnos av Scania lastbilsmotor (inaktivt)
2004-04-22Rotskärsskolan - Hur bli vi inriktade mot teknik? (Älvkarleby) (inaktivt)
2004-04-22Kundundersökning gällande SPV:s service, tjänste- och informationsutbud (inaktivt)
2004-04-20Utveckla och automatisera borrigg (maskinkonstruktion) (inaktivt)
2004-04-20Flow analysis of tangential fan (inaktivt)
2004-04-20Påkänningar i partknippen som funktion av temperaturgradient i vattenkylda turbogeneratorer (aw) (inaktivt)
2004-04-20Statorkärnvibrationer i turbogeneratorer (aw) (inaktivt)
2004-04-20Programdesign för användargränssnitt (inaktivt)
2004-04-20Konvertering från Access 97 till Access 2002 (inaktivt)
2004-04-20BARNASINNE - ett initierande i skapandets förunderliga möjlighet till frigörelse av känsla och tanke. Ett reggio i Bergslagen. (inaktivt)
2004-04-19Pocket PC för Racing (inaktivt)
2004-04-19Optimization of phage display selection methods for Affibody® molecules (inaktivt)
2004-04-19Vikingakungars Hål undersöka traktens svunna tiders vikingapersonligheter (gh) (inaktivt)
2004-04-19Infrastruktur och transportprojekt, Utvärdering av Mål 1-projekt Kombiterminalen (inaktivt)
2004-04-19EXAMENSARBETE - TILLSTÅNDBASERAT UNDERHÅLL (aw) (inaktivt)
2004-04-19Optimerad vägprojektering, ett sätt att få rätt kvalitet på vägen (inaktivt)
2004-04-19Marknadsundersökning CNC Maskiner, skärandebearbetning, i Sverige (aw) (inaktivt)
2004-04-19Marknadsanalys för Teknikbyn (inaktivt)
2004-04-16Business Angel Analysis ¿ examensprojekt med personlig coach (inaktivt)
2004-04-16Utveckling, tillverkning och verifiering av en biosensor för detektion av substanser (inaktivt)
2004-04-16Reservdelspolicy för dryckessystem (inaktivt)
2004-04-16Färgblandare behöver styrsystem (inaktivt)
2004-04-15Miljöredovisning av företag i städbranschen (inaktivt)
2004-04-15Utveckling av web-baserat rapportverktyg (inaktivt)
2004-04-15Utarbeta analysmetoder för driftstatistik (inaktivt)
2004-04-15Marknadsföringsdesign, fotografiska bilder för export (inaktivt)
2004-04-15Vibrationer i turbogeneratorer, speciellt påverkan av strömkrafter i härvkorg (aw) (inaktivt)
2004-04-15Seriekommunikation i .NET (aw) (inaktivt)
2004-04-15Förstudie om bullerplank, skärmar i trä (inaktivt)
2004-04-13Marknadsanalys och affärsplan (JJ) (inaktivt)
2004-04-13Loop Qualification for Broadband Access (inaktivt)
2004-04-13Användargränssnitt (GUI) och kommunikationsgränssnitt för handdator med Linux som operativsystem (inaktivt)
2004-04-13Utvärdering av vak-effekter och laster på vindkraftverk (inaktivt)
2004-04-13Migrering av ASP-applikation till .NET, prestandautredning mellan de olika operativsystemen efter genomförd migrering (inaktivt)
2004-04-13Marknadsanalys ¿ publika arrangemang (JJ) (inaktivt)
2004-04-13Modellering av en Apple Macintosh (inaktivt)
2004-04-13Detektion av oinitierat data och minnesläckor på systemnivå (inaktivt)
2004-04-13Statistisk simulering med simuleringsplattformen Simics (inaktivt)
2004-04-13Automatisk konfiguration av minneshierarkier till simuleringsplattformen Simics (inaktivt)
2004-04-13Modellering och presentation av simulerade datornätverk (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.