Exjobbsförslag från företag, sida 85

Är du student och vill skriva din examensuppsats i samarbete med ett företag eller en organisation? Då har du kommit rätt. Använd den gröna sökrutan för att hitta exjobbsförslag inom ditt intresseområde. Du kan exempelvis söka efter förslag inom web 2.0, ip telefoni, marknadsanalys eller alzheimers. Lycka till!

Exjobbsförslagen ger också en bra ögonblicksbild av vad svenska företag efterfrågar för kompetens. Förslagen visas i samarbete med Nationella Exjobb-poolen. Företag och organisationer förmedlar gratis sina förslag på Exjobb-poolens hemsida.

Inkom Exjobbsförslag
2004-02-06An evaluation of a new concept for UV detection likely to have a large impact on the way that we are working with LC (inaktivt)
2004-02-06Problematik kring företag med extrema säsongsvariationer (inaktivt)
2004-02-05Design av hållare för stora PET-flaskor (Ljusdal 31) (inaktivt)
2004-02-05Attityder till boende i Gävle (Gävle) (inaktivt)
2004-02-05Utveckling av e-handel och varulager (Ljusdal 17) (inaktivt)
2004-02-05Marknadsanalys/Marknadsföring - Färdigpackad ost (Ockelbo) (inaktivt)
2004-02-05Omvärldsanalys för GIL - Göteborgskooperativet för Independent Living (inaktivt)
2004-02-04INREDNINGSFÖRSLAG FÖR EN FUNKISBYGGNAD I SKOGEN (inaktivt)
2004-02-04Statistisk simulering med Simics (inaktivt)
2004-02-04Kvalitetsdokumentation - miljöskydd (inaktivt)
2004-02-03Intelligent CAN-bus node (inaktivt)
2004-02-03JLabGrid - Grid Computing in Intranets (inaktivt)
2004-02-03Investigation and improvement of the usability and consistency of the Mobile Phone IP Telephony User Interface (inaktivt)
2004-02-02Modellering av dynamisk tryckgivare (inaktivt)
2004-02-02Leon sparc based CPU implemented in a FPGA (inaktivt)
2004-02-02Vad avgör ungdomars gymnasieval? (inaktivt)
2004-02-02Dynamisk hemsida i PHP (inaktivt)
2004-02-02Utveckling av rättstavningsapplikation för söktjänster (inaktivt)
2004-02-02Utveckling av snabb HTML-jämförelseapplikation (inaktivt)
2004-02-02Nätnyttomodellens ekonomiska konsekvenser (inaktivt)
2004-02-02Alternativa uppvärmningsmetoder i bindningsmaskin (inaktivt)
2004-02-02Modern marknadsföring av ett museum (inaktivt)
2004-02-02Smörjmedelskemi - korrosionsfenomen i syntetiska smörjmedel (inaktivt)
2004-02-02Effektiv simulering av stora konstruktioner på grindnivå (inaktivt)
2004-02-02Detektion av oinitierat data och minnesläckor på systemnivå (inaktivt)
2004-02-02Optimeringar till gcc (inaktivt)
2004-02-02Numerisk implementering av kollapsförlopp vid riktad sprängverkan (inaktivt)
2004-02-02Marknadsplan med mål och handlingsplaner (aw) (inaktivt)
2004-02-02Structural and biochemical studies of leukotriene A4 hydrolas (inaktivt)
2004-02-02Analys av protein-protein-interaktioner för glutamatreceptorer med jäst-två-hybrid teknik (inaktivt)
2004-02-02Analys av protein-protein-interaktioner för glutamatreceptorer med jäst-två-hybrid teknik (inaktivt)
2004-02-02What is the function of Escherichia coli glutaredoxin 2? (inaktivt)
2004-02-02The role of glutaredoxins in the interaction of bacterium with the host cells (inaktivt)
2004-02-02Kritisk analys av effekter av kriscentrum för män ur ett feministiskt perspektiv (inaktivt)
2004-02-02Validation of experimental electron density measurements in fusion plasmas using laser techniques (interferometry and photon-electron scattering) (inaktivt)
2004-02-02Mailroom in LEGO (inaktivt)
2004-02-02How to create a cost-effective stock-exchange (inaktivt)
2004-02-02Interface to an industrial robot (inaktivt)
2004-02-02Elektrokemisk rening av vatten (inaktivt)
2004-02-02Utredningsarbete (Hofors) (inaktivt)
2004-02-02Elektrokroma displayer - Elektrokemiskt minne (inaktivt)
2004-02-02Röstanalys, utarbeta programvara med tillämpliga akustiska parametrar (inaktivt)
2004-02-02Identification and development of dipeptide ligands (inaktivt)
2004-02-02Kvantelektroniska nanostrukturer (inaktivt)
2004-02-02On-line mätning av bränsleflöde och bränslefraktion (inaktivt)
2004-02-02Dokumentation enl. journal lagen (Ockelbo) (inaktivt)
2004-02-02Attitydundersökning - begreppet Hemslöjd och Hemslöjdsrörelse (inaktivt)
2004-02-02Hemslöjdens roll för producenter och konsumenter (inaktivt)
2004-02-02Kriterier för och användning av Hemslöjdens samlingar i Ångermanland (inaktivt)
2004-02-02Textilinventeringar i Ångermanland (inaktivt)
2004-02-02Den ångermanländska lärtftillverkningen och industrialiseringen (inaktivt)
2004-02-02Textil-/Beklädnadsindustri i Ångermanland (inaktivt)
2004-02-02Textilarbetets samhällsekonomiska betydelse (inaktivt)
2004-02-02Parkmark eller fågelllokal - Var går gränsen? (Ockelbo) (inaktivt)
2004-02-02Marknadsanalys - Överlevnad av affärer på mindre orter (Ockelbo) (inaktivt)
2004-01-30Logistik och IT på Yamaha Motor Scandinavia (inaktivt)
2004-01-30Digitalkonstruktion: Utvärdering av MAC/PHY kretsar för 10/100BASE-T (Ethernet) (inaktivt)
2004-01-30Produktutveckling av svivel (TH 10) (inaktivt)
2004-01-30Guideteknik (TH 10) (inaktivt)
2004-01-30Optimering av nosformer för reduktion av strukturell påverkan av aerodynamisk uppvärmning (inaktivt)
2004-01-30Beslutsunderlag inför val av nytt affärssystem (TH 09) (inaktivt)
2004-01-30Marknad för pellets och briketter från återbruk (TH 05) (inaktivt)
2004-01-30Sälja med musik (TH 04) (inaktivt)
2004-01-30Logistikförbättring (Ljusdal 16) (inaktivt)
2004-01-30Marknadsundersökning - Stora Emballage (Ockelbo) (inaktivt)
2004-01-29Direktreklam via SMS (Ljusdal 27) (inaktivt)
2004-01-293D visualisering i Ljusdals centrum (Ljusdal 28) (inaktivt)
2004-01-29MARKNADSUNDERSÖKNING (- för fortsatt expansion)(Hofors) (inaktivt)
2004-01-29Marknadsundersökning - Stora Emballage (Ockelbo) (inaktivt)
2004-01-29Miljö(Hofors) (inaktivt)
2004-01-29Organisationsfrågor (Hofors) (inaktivt)
2004-01-29Logistik (Hofors) (inaktivt)
2004-01-28Var tar eleverna vägen efter avslutade studier på Frölundagymnasiet? (inaktivt)
2004-01-28Utredning av beslutsstödsystem, prognosmodell för trafikutfall (inaktivt)
2004-01-28Utveckling av databasstruktur (inaktivt)
2004-01-28Upplösning av Mg2Si-partiklar under deformation (inaktivt)
2004-01-27Naturlig nedbrytning av klorerade lösningsmedel i grundvatten (inaktivt)
2004-01-27Effektivare logistik genom förbättrad styrning och hantering av emballage inom SAS Component, Logistics (inaktivt)
2004-01-27Utvärdering av Sveriges största permanenta miljöutställning på Ekocentrum (inaktivt)
2004-01-27Småskalig rökgaskondensering (Ljusdal 26) (inaktivt)
2004-01-27Fältregistrering av lastbilspassager (Ljusdal 21) (inaktivt)
2004-01-26Utveckling av en kompetenskarta som strategiskt managementverktyg för Knowledge Management (inaktivt)
2004-01-26Inkjettryck ¿ växelverkan tryckfärg/papper (inaktivt)
2004-01-26Ny akustisk metod för att analysera filmsplitt vid offsettryck (inaktivt)
2004-01-26En studie av vad Kärrtorps invånare tycker om sitt centrum (inaktivt)
2004-01-26New techniques for analysing film splitting in offset printing (inaktivt)
2004-01-26Företagande, regional utveckling samt attityder mot entreprenörer (Gävle) (inaktivt)
2004-01-26Avfallshantering och sopbeteende (Gävle) (inaktivt)
2004-01-26Förslag till exjobb om avfallsbeteende och sopbeteende inom företag/organisation (Gävle) (inaktivt)
2004-01-26AVFALLSHANTERING OCH SOPBETEENDE (Gävle) (inaktivt)
2004-01-23Marknadssatsning promotion-material i USA (inaktivt)
2004-01-23Utveckling av befintligt IT-system (JJ) (inaktivt)
2004-01-23Budgetering och framtagning av lönsamhetskalkyler (jj) (inaktivt)
2004-01-23Analys av flyttströmmar i norra Västmanland (aw) (inaktivt)
2004-01-22Examensarbete för kognitionsvetare - Digital 3D modell som lednings- och beslutsstöd (inaktivt)
2004-01-22Detaljhandeln på Gotland (63) (inaktivt)
2004-01-22Hobbyverksamhet - ett hinder eller möjlighet för tillväxt? (62) (inaktivt)
2004-01-22Tillväxt för småföretag (61) (inaktivt)
2004-01-22Utvärdering av projekt Bilder säger mer än ord (inaktivt)
2004-01-22Automatisering i produktionsprocessen på Arla Foods AB i Götene (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.