Exjobbsförslag från företag, sida 88

Är du student och vill skriva din examensuppsats i samarbete med ett företag eller en organisation? Då har du kommit rätt. Använd den gröna sökrutan för att hitta exjobbsförslag inom ditt intresseområde. Du kan exempelvis söka efter förslag inom web 2.0, ip telefoni, marknadsanalys eller alzheimers. Lycka till!

Exjobbsförslagen ger också en bra ögonblicksbild av vad svenska företag efterfrågar för kompetens. Förslagen visas i samarbete med Nationella Exjobb-poolen. Företag och organisationer förmedlar gratis sina förslag på Exjobb-poolens hemsida.

Inkom Exjobbsförslag
2003-11-14Optimering och validering av lakningmetoder för kvantifiering av lågmolekylära ämnen i återvunnen plastråvara (inaktivt)
2003-11-14Planeringsunderlag för konvertering till biobränslebaserade uppvärmningssystem (inaktivt)
2003-11-14Utvärdering/analys av kampanj mot rattonykterhet och hastighetsöverträdelser (inaktivt)
2003-11-14Gas damping of movements in RF MEMS (radio-frequency microelectromechanical systems) (inaktivt)
2003-11-14Conserved Locations of Genes in Relation to Gene Expression and Replication (inaktivt)
2003-11-14Utveckling och konstruktion av utomhussiren (inaktivt)
2003-11-14Utveckling och konstruktion av ljudgranat (inaktivt)
2003-11-14Experimental Approaches to Detecting Adaptive Evolution (inaktivt)
2003-11-14Computational Approaches to Detecting Adaptive Evolution (inaktivt)
2003-11-14Cenllulär reglering av selenproteinet thioredoxin reduktas - centralt för skydd mot oxidativa skador (inaktivt)
2003-11-14Beräknigar av byggandets miljöpåverkan (inaktivt)
2003-11-14Klungare bunchersystem (inaktivt)
2003-11-14Effects of three key Alzheimer´s Disease proteins (amyloid beta-peptide, apolipoprotein E and presenilin-1) on the thioredoxin/glutaredoxin antioxidant systems (inaktivt)
2003-11-14Marknadsförings utredningar och personalfrågor (inaktivt)
2003-11-14Arbetsmarknaden för invandrare och handikappades i Sverige (inaktivt)
2003-11-14Dokumentation och utvärdering av riktat föräldrastöd till pappor (inaktivt)
2003-11-14Zinc in soils, crops and food in Mali, West Africa (inaktivt)
2003-11-14Solubilizing an Integral Membrane Protein using Site-directed Mutagenesis (inaktivt)
2003-11-14Expression of a newly discovered protein involved in iron metabolism (inaktivt)
2003-11-14Expression och punktmutation av mangan-lipoxygenas (inaktivt)
2003-11-13Kvantifiering av HSM-teknikens vinster vid maskinbearbetning av MMC (inaktivt)
2003-11-13Effektivt bibliotek (inaktivt)
2003-11-12Initiering av VisionOrsa (inaktivt)
2003-11-12Marknadsföringsperspektiv för hur ett IT-företag kan utvecklas (inaktivt)
2003-11-12Dala Pronet & IT-företag, hur kan de samverkan i norra Dalaregionen? (inaktivt)
2003-11-12Undersökning av bredband i glesbygd (inaktivt)
2003-11-12IT Marknadsundersökning (inaktivt)
2003-11-12Engineering Information Center (aw) (inaktivt)
2003-11-11Testning, utveckling och verifiering av detektionssystem för proteinkristallisering på uppstartsföretaget Densio (inaktivt)
2003-11-11Lag och ordning i online-dataspel (inaktivt)
2003-11-11Lag och ordning i online-dataspel (inaktivt)
2003-11-11Postningsprogram till Horndals sågverk (inaktivt)
2003-11-10Kvantifiering av nyttan med vevstakar i MMC (inaktivt)
2003-11-10Auktoriserad revisor, ett skrå som överlevt för länge? (37) (inaktivt)
2003-11-06Logistik och lagerhantering (JH 09) (inaktivt)
2003-11-06Marknadsplanering till webbaserat telefonpassnings och bokföringsföretag (UK 01) (inaktivt)
2003-11-06Flödesanalys/ layoutplanering (Sandviken) (inaktivt)
2003-11-05Marknads- och räckviddsanalys för Annonstidning (ODR) (inaktivt)
2003-11-04Analysmetod för HPLC (inaktivt)
2003-11-03Förbättrad kontroll av alkydoljeemulsioner (inaktivt)
2003-11-02Hur blir statlig sektor attraktiv på arbetsmarknaden? (inaktivt)
2003-10-30A new hydrophobisation agent (inaktivt)
2003-10-30Exjobb på NCC Roads (aw) (inaktivt)
2003-10-29Experimental measurements of energy confinement time in fusion plasmas (inaktivt)
2003-10-28Dynamisk hemsida i PHP (inaktivt)
2003-10-27Produktion, upphandling och transport av avancerade set-top-boxar (inaktivt)
2003-10-27Ekonomistyrningsmodell för snabbväxande företag (inaktivt)
2003-10-27Betalningsmodell och betalningslösning för interaktivt innehåll (inaktivt)
2003-10-27Marknadsföring och distribution av avancerade set-top-boxar (inaktivt)
2003-10-27Strategier för värdeskapande och lärande i snabbväxande organisation (inaktivt)
2003-10-27P2P services platform (inaktivt)
2003-10-27Home Gateway Services Platform (inaktivt)
2003-10-27Personanpassat GUI till interaktiv TV (inaktivt)
2003-10-27IP-telefoni i mobiltelefonen (inaktivt)
2003-10-27Soft Conditional Access (inaktivt)
2003-10-23Distributionslösningar inom EU-området (TH 06) (inaktivt)
2003-10-23Miljöledningsarbete (TH 04) (inaktivt)
2003-10-22Marknadsanalys inför produktion av biobränsle (Ljusdal 15) (inaktivt)
2003-10-21Vad driver en kvinnlig företagare? (56) (inaktivt)
2003-10-21Automatisering av EU-bidragsprocess i snabbväxande företag (inaktivt)
2003-10-21Webmail till TV:n (inaktivt)
2003-10-21VA-saneringsplan. (inaktivt)
2003-10-21IT-strategi på Gotland (38) (inaktivt)
2003-10-21Marknads- och lönsamhetsanalys för kulturtidskrift (36) (inaktivt)
2003-10-21Exjobb inom kommunal planeringsavdelning (inaktivt)
2003-10-21Marknadsundersökning - anpassad teknik till u-länder (inaktivt)
2003-10-20Materialplanering för krockskador (inaktivt)
2003-10-20Utveckling av interaktiv hemsida och framtagning av informationsmaterial (inaktivt)
2003-10-20Webutveckling och framtagning av informationsmaterial (inaktivt)
2003-10-20Kundundersökning - Hur vill kunderna att reklambyrån ska vara? (aw) (inaktivt)
2003-10-20Seriekommunikation i .NET (aw) (inaktivt)
2003-10-20Marknadsundersökning - Nöjda kunder (inaktivt)
2003-10-20Kvalitetsdokumentation av tillverkningsprocess (inaktivt)
2003-10-20Ekonomiskt bästa ägarförhållandet av vindkraftverk för lantbrukare? (34) (inaktivt)
2003-10-20Exjobb inom kommunalt värmeverk (inaktivt)
2003-10-20Exjobb inom kommunal VA-avdelning (inaktivt)
2003-10-20Vem gör vad i vården? (32) (inaktivt)
2003-10-20Hur ser befintligt resemönster ut gällande flygresor till och från Gotland för affärs- och privatresor (01) (inaktivt)
2003-10-20Marknadsplan (inaktivt)
2003-10-20Utveckling av hemsida och framtagning av informationsmaterial (inaktivt)
2003-10-20Underlag till kvalitetscertifiering (inaktivt)
2003-10-20Underlag till miljöcertifiering (inaktivt)
2003-10-20Konkurrensen på värmemarknaden - möjligheterna att ersätta en uppvärmningsform med en annan. (inaktivt)
2003-10-20Priset på fjärrvärme (inaktivt)
2003-10-20Priset på fjärrvärme i framtiden (inaktivt)
2003-10-20Regleringen av kraftvärmeföretagen i Danmark på den avreglerade elmarknaden (inaktivt)
2003-10-20Nordens bäst belägna ort för varudistribution (inaktivt)
2003-10-20Kvalitetssäkring (inaktivt)
2003-10-20Positionering och Plan för Team Mälarenergi (inaktivt)
2003-10-20Marknadsundersökning kundundersökning-Balfour Beatty Rail AB (inaktivt)
2003-10-20Marknadsundersökning - kartläggning av kommuner (inaktivt)
2003-10-20Underhållsproblem vid frekvensstyrning (inaktivt)
2003-10-20Utveckla rening av styren med hjälp av joniseringsteknik (inaktivt)
2003-10-20Marknadsföring av segelbåtar (inaktivt)
2003-10-20Marknadsplan (inaktivt)
2003-10-16Logistikprojekt på ICA MENY (inaktivt)
2003-10-16Användning av rekryteringsföretag (UK 04) (inaktivt)
2003-10-16Interaktivt presentera vindkraftverk på Gotland (31) (inaktivt)
2003-10-16Genetic analysis in familial dementia (inaktivt)
2003-10-14Metodikutveckling ¿ Försilvring av kaviteter med pulsteknik (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.