Exjobbsförslag från företag, sida 89

Är du student och vill skriva din examensuppsats i samarbete med ett företag eller en organisation? Då har du kommit rätt. Använd den gröna sökrutan för att hitta exjobbsförslag inom ditt intresseområde. Du kan exempelvis söka efter förslag inom web 2.0, ip telefoni, marknadsanalys eller alzheimers. Lycka till!

Exjobbsförslagen ger också en bra ögonblicksbild av vad svenska företag efterfrågar för kompetens. Förslagen visas i samarbete med Nationella Exjobb-poolen. Företag och organisationer förmedlar gratis sina förslag på Exjobb-poolens hemsida.

Inkom Exjobbsförslag
2003-10-14Tumörsuppressorn p53 och ökad effektivitet av cancerbehandling (inaktivt)
2003-10-14Mjukvaruutveckling och Systemutveckling inom den senaste tekniken inom pocketPC, gprs, 3G, blåtand, GPS, elektronisk skrift och signaturer etc. (inaktivt)
2003-10-13Skapa nytt webbgränsnitt för dokumenthanteringssystemet RMT+ baserat på moderna teorier och kreativa idéer (inaktivt)
2003-10-10Marknads- och åtgärdsplan för stadsdelstorg (inaktivt)
2003-10-10Genus/könsroller i lärarutbildning (inaktivt)
2003-10-10Kvalitetsdokumentation av tillverkningsprocess (inaktivt)
2003-10-10Parkin involvement in misfolded protein responses and neurodegeneration associated with age-related disorders of the brain. (inaktivt)
2003-10-10Produktivitetsutvecklingen i kraftvärmeföretagen (inaktivt)
2003-10-10Kartläggning av fysiologiska och sociologiska bakgrundsfaktorer (inaktivt)
2003-10-10Miljöcertifiering och utveckling av arbetsrutiner (inaktivt)
2003-10-09Egna eller externa entreprenadresurser för grävarbeten (jj) (inaktivt)
2003-10-09Försäljningsimpulser som inte leder till affär (jj) (inaktivt)
2003-10-09Organistionsutveckling för expansiv fordonsteknik (jj) (inaktivt)
2003-10-09Miljö- och kvalitetscertifiering för fordonsteknik (inaktivt)
2003-10-09Cateringbilar på den tyska marknaden (inaktivt)
2003-10-09Utveckla websida för försäljning av ingjutningsprodukter (jj) (inaktivt)
2003-10-09Utveckling av idrotts- och rekreationsområde (inaktivt)
2003-10-09Se över kommunikationspolicy (aw) (inaktivt)
2003-10-09Utveckling av hemsida och framtagning av informationsmaterial (inaktivt)
2003-10-09Marknadsplan (inaktivt)
2003-10-09Utveckling av system för jordfelsbrytning och interlockfunktion (inaktivt)
2003-10-09Processoptimering (inaktivt)
2003-10-09Marknadsplan (inaktivt)
2003-10-09Alternativa material för strålskydd (inaktivt)
2003-10-09Erfarenhetsåterföring i tillståndsbaserat underhåll - beteendevetenskap (inaktivt)
2003-10-09Vad är nyttan med Marknadsföreningen i Eskilstuna? (inaktivt)
2003-10-09Marknadsundersökning - företagarförening (inaktivt)
2003-10-09Marknadsundersökning av utbildningar med datainriktning (inaktivt)
2003-10-09Marknadsundersökning av JAK Medlemsbank (inaktivt)
2003-10-09Marknadsundersökning etablering av golfbana (inaktivt)
2003-10-09Kommunikationsprogramvara med C-programmering (inaktivt)
2003-10-09Ta fram underlag till CE-märkning (inaktivt)
2003-10-09Underlag till kvalitetscertifiering (inaktivt)
2003-10-09PRODUKTIONS- OCH PROCESSTYRNING TÄTNINGSRINGAR (inaktivt)
2003-10-08Utveckling av ögonstyrningstillämpning (inaktivt)
2003-10-08Utvärdering av det brottsförebyggande arbetet i Tuve-Säve (Göteborg) (inaktivt)
2003-10-08Vidareutveckling av elektronisk utskrift (inaktivt)
2003-10-08Expo & eventdesign; Marknadsföring och formgivning av utställningar (inaktivt)
2003-10-08Expo & eventdesign inredning av lokal för kompetensutveckling (inaktivt)
2003-10-08Oxidskiktets inverkan vid betning av DST-glödgad valstråd (jj) (inaktivt)
2003-10-08Styrning av kornstorlek och mekaniska egenskaper på varmvalsad rostfri valstråd (inaktivt)
2003-10-08Optimering (inaktivt)
2003-10-08Utveckling av logistik (inaktivt)
2003-10-08Underlag till kvalitetscertifiering (aw) (inaktivt)
2003-10-08Underlag till miljöcertifiering (aw) (inaktivt)
2003-10-08Marknadsplan för VSK Fotboll (aw) (inaktivt)
2003-10-07Bemötande (Ockelbo) (inaktivt)
2003-10-07Partiklar med multiskikt för inkapsling av bioaktiva proteiner (inaktivt)
2003-10-07Instruktioner och utbildning för operatörsunderhåll (inaktivt)
2003-10-073D-Realtidsskuggor på volymetriska objekt (inaktivt)
2003-10-07Examensarbete - E-pass system (inaktivt)
2003-10-07Utvärderning av miljötillsynskampanj i Gävleborgs län. (Gävle) (inaktivt)
2003-10-07Mentorskap för studenter - hur betydelsefullt är det? (Gävle) (inaktivt)
2003-10-07Databas för kundkommunikation (Ljusdal 11) (inaktivt)
2003-10-07Maskinnära programmering av styrsystem (Ljusdal 9) (inaktivt)
2003-10-07Utformning av skärgeometri för instickssvarvning i aluminiumlegeringar (Gävle) (inaktivt)
2003-10-07Utvärdering av en rationell metod för håltaging och gängning i härdat verktygsstål (Gävle) (inaktivt)
2003-10-07Examensarbeten inom Datateknik (inaktivt)
2003-10-07Bemötande (Ockelbo) (inaktivt)
2003-10-07Framtidens bibliotek (Ljusdal 4) (inaktivt)
2003-10-07Hur marknadsföra åkerinäringen i Gävleborgs län? (Gävle) (inaktivt)
2003-10-07KreditGarantiFörening i Gävleborg? (Gävle) (inaktivt)
2003-10-0730 exjobb hos Ovako Steel (Hofors) (inaktivt)
2003-10-06Gradients of structural properties in paper and board (inaktivt)
2003-10-06Miljökostnader längs en produkts livscykel, Akzo Nobel Surface Chemistry (inaktivt)
2003-10-06Jämför ekologiska och konventionella gödningsmedel (inaktivt)
2003-10-03Varför lyckas en del små företag på nätet medan andra misslyckas? (inaktivt)
2003-10-01Modell för optimal investering (inaktivt)
2003-10-01Utveckling av hemsida interaktivt, inkl. elektronisk handel (inaktivt)
2003-09-30Modernisering av hemsida mm (inaktivt)
2003-09-30Rigid Body Collision in a Haptic Environment (inaktivt)
2003-09-30ändratest 2 (inaktivt)
2003-09-30Marknadsanalys samt marknadsundersökning (inaktivt)
2003-09-30Digital bildanalys (inaktivt)
2003-09-30Flyttfågel liv i och omkring ön Utlängan i Blekinge skärgård samt även på (inaktivt)
2003-09-30Elektrisk ledning genom flamfronten (inaktivt)
2003-09-30Management för hotell och restaurang (inaktivt)
2003-09-29Corporate Social Responsibility ¿ en utmaning för organisationen (inaktivt)
2003-09-25Analyzing ultrasound data using neural networks (inaktivt)
2003-09-25Analyzing ultrasound data using neural networks (inaktivt)
2003-09-25Svenska företags strategier för Facilities Management (inaktivt)
2003-09-25Vilken betydelse har Framtidsrummet för invånarna i Kristinehamn? (inaktivt)
2003-09-24Marknadsanalys, produkt- och tjänsteanalys samt processdesign för tjänsteföretag inom IT-infrastruktur (inaktivt)
2003-09-223G High Speed Downlink Packet Access performance in Mobile Internet connections (inaktivt)
2003-09-22E-ljusstyrning (inaktivt)
2003-09-22Logistik. Intern logistik skall kartläggas; syftet är att definiera flaskhalsar och hitta förbättringsåtgärder. (inaktivt)
2003-09-19Lantbrukens betydelse i det lokala näringslivet (inaktivt)
2003-09-19Vidareutveckling av e-bokningssystem för tennisklubbar (inaktivt)
2003-09-19Marknadsföring (inaktivt)
2003-09-18Morgondagens boendemönster i Örebro (inaktivt)
2003-09-18Hur har KI lyckats med sin breddade rekrytering - vill du utvärdera verksamheten? (inaktivt)
2003-09-18Hur har KI lyckats med sin breddade rekrytering - vill du utvärdera verksamheten? (inaktivt)
2003-09-18Magnus & Johan (Softcenter) (inaktivt)
2003-09-18Utveckling av en ny generell metod för kemisk ytanalys med GD-OES (inaktivt)
2003-09-17Vad är det som lockar människor till Örebro? (inaktivt)
2003-09-17CD-bränning och grafikkodning (inaktivt)
2003-09-17Development of a mailroom system (inaktivt)
2003-09-17Exjobbs at Laboratory of Communication Networks, IMIT, KTH (inaktivt)
2003-09-17Exjobbs at Laboratory of Communication Networks, IMIT, KTH (inaktivt)
2003-09-17Examensarbete inom informationsteknologi (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.