Exjobbsförslag från företag, sida 93

Är du student och vill skriva din examensuppsats i samarbete med ett företag eller en organisation? Då har du kommit rätt. Använd den gröna sökrutan för att hitta exjobbsförslag inom ditt intresseområde. Du kan exempelvis söka efter förslag inom web 2.0, ip telefoni, marknadsanalys eller alzheimers. Lycka till!

Exjobbsförslagen ger också en bra ögonblicksbild av vad svenska företag efterfrågar för kompetens. Förslagen visas i samarbete med Nationella Exjobb-poolen. Företag och organisationer förmedlar gratis sina förslag på Exjobb-poolens hemsida.

Inkom Exjobbsförslag
2003-05-07Marknad för pellets och briketter från återbruk (TH 05) (inaktivt)
2003-05-07Utveckling av turismresor till Tyskland (TH 05) (inaktivt)
2003-05-05Prissättning av blommor och andra växter (inaktivt)
2003-05-05Utveckling av pulvermålningsanläggning. (inaktivt)
2003-05-05Vilka människor kan flytta till Gryt? (inaktivt)
2003-05-05Förslag på konstruktion/maskin (JH 04) (inaktivt)
2003-04-30Produktutveckling (JH 04) (inaktivt)
2003-04-30Utvärdering av projekt Vågbrytaren - Arbetslösa socialbidragstagares möjlighet till egen långsiktig försörjning. (inaktivt)
2003-04-30Produktkalkylering inom avfallshantering (JH 03) (inaktivt)
2003-04-30Miljöklassificering av produkter (TH 05) (inaktivt)
2003-04-30Förkalkyl/efterkalkyl (JH 04) (inaktivt)
2003-04-30Investerings- och kompetensnivå inom träindustrin (TH 10) (inaktivt)
2003-04-29Simuleringsmodell av digitalt antennservo (inaktivt)
2003-04-29Analys av peptidadsorption till ytor i CD-mikrostrukturer (lab-on-a-chip) (inaktivt)
2003-04-29Functional genomics of a hyperthermophile from the third kingdom of life (inaktivt)
2003-04-29Radarutveckling under det kalla kriget (inaktivt)
2003-04-29Samarbetet med NATO i svenska krigsspel under det kalla kriget (inaktivt)
2003-04-29Modern Approaches to Finding Genes that Cause Alzheimer´s Disease and Parkinson´s Disease (inaktivt)
2003-04-29Quantum Information and Cryptography (inaktivt)
2003-04-29Interaktioner mellan glutamatreceptorer och intracellulära proteiner i nervceller (inaktivt)
2003-04-29Novel regulatory RNAs in bacteria - discovery and characterization (inaktivt)
2003-04-28Dokument för ISO-certifiering (inaktivt)
2003-04-25Analys av oxidativa DNA skador (inaktivt)
2003-04-25Tidsstudie av tillverkningsoperationer (inaktivt)
2003-04-25Hållfasthetsberäkning/Konstruktion (Sandviken) (inaktivt)
2003-04-25Marknadsföring (Hofors) (inaktivt)
2003-04-25Egna förslag från studenten/er (Hofors) (inaktivt)
2003-04-25Personalekonomi (Hofors) (inaktivt)
2003-04-25Marknadsundersökningar (Hofors) (inaktivt)
2003-04-24Attitydundersökning bland studenter vid Karlstads universitet om Vägvalet Karriärservice (inaktivt)
2003-04-24Framställning av personalhandbok (inaktivt)
2003-04-24J2ME-klient för Instant Messaging (inaktivt)
2003-04-23Sprängstoff för grävande student - Betydelsen av samverkan i utbildningen.(Gävle) (inaktivt)
2003-04-23Material och produktionsflöden i fönsterföretag (TH 02) (inaktivt)
2003-04-23Kvalitetscertifiering av kemiföretag (TH 11) (inaktivt)
2003-04-22Framtidens brevlådor (Ljusdal 1) (inaktivt)
2003-04-22Riskklassning av förorenad mark vid kemtvättar (inaktivt)
2003-04-22Riskklassning av förorenad mark vid kemtvättar (inaktivt)
2003-04-22Indelning av verkstäder efter deras miljöpåverkan (inaktivt)
2003-04-22Marknadsanalys Uthyrning av svetskompetens (inaktivt)
2003-04-22SKF Coupling - Miljö (Hofors) (inaktivt)
2003-04-22SKF Coupling - Kvalitet (Hofors) (inaktivt)
2003-04-22SKF Coupling - Logistik (Hofors) (inaktivt)
2003-04-22Volymberäkning av Färgrymd (inaktivt)
2003-04-22Uppföljning och utvärdering av Utvecklingsplanen Hudiksvalls kommun. (Hudiksvall) (inaktivt)
2003-04-22Kvalitetssäkring av produkt och installerad produkt inom Energi/Miljöområdet (inaktivt)
2003-04-22Pilot studie om förändrad skolstruktur och skolorganisation i Ockelbo (inaktivt)
2003-04-22Stängning av järnvägsövergång (Ockelbo) (inaktivt)
2003-04-22Marknadsundersökning - Pannkakor Sverige (Ockelbo) (inaktivt)
2003-04-17Uppdatering av dokumentation till kvalitetscertifiering och miljöcertifiering (inaktivt)
2003-04-17Analysera instabila tillverkningsprocesser (inaktivt)
2003-04-17Förbättring av omställningseffektivitet av produktionslina för stötfångare (inaktivt)
2003-04-16Proteinexpression i olika värdceller (inaktivt)
2003-04-16Riskanalys av tillverkningsprocess (inaktivt)
2003-04-16Utveckling av logistik (inaktivt)
2003-04-16Organisationsutveckling och medarbetarundersökning (inaktivt)
2003-04-15Searching the function of Escherichia coli glutaredoxin 2 (inaktivt)
2003-04-15test se ovan i företagsnamn 2 (inaktivt)
2003-04-15Processutveckling av ett materialkoncept - från idé till process i lärande projektledarskap (inaktivt)
2003-04-15Framtida kravsättning för delkomponenter (inaktivt)
2003-04-15Syntetiska myosinfilament i studier av interaktionen mellan enstaka aktin- och myosinmolekyler (SA 04) (inaktivt)
2003-04-15Utveckling av in vitro motilitet med två kopplade aktinfilament (JN 04) (inaktivt)
2003-04-14New feature / concepts for dishwashers (inaktivt)
2003-04-12Utveckling/optimering av server daemon (inaktivt)
2003-04-11Magnus test (inaktivt)
2003-04-11METADATA FOR WEATHER DATABASES AT SMHI: XML-storage of weather metadata (inaktivt)
2003-04-11METADATA FOR WEATHER DATABASES AT SMHI: Metadata-harvesting agents for weather databases at SMHI (inaktivt)
2003-04-11Utveckling av spindel/crawler för dynamiskt webinnehåll (inaktivt)
2003-04-11Öka linjeeffektivitet för chokladproduktionslinjer (inaktivt)
2003-04-11Structure and strategy how to handle 24/7 and remote services (inaktivt)
2003-04-11Dagens och framtidens kundvärde och kundbas i detaljhandel (KA 06) (inaktivt)
2003-04-11Koldioxidhandelns inverkan på svenska företag (inaktivt)
2003-04-11Marknadsundersökning - Nöjd kund (KA 02) (inaktivt)
2003-04-11Användning av rekryteringsföretag (KA 02) (inaktivt)
2003-04-10Undersökning och implementering av fuzzy comparison algoritmer för text och/eller binära filer (inaktivt)
2003-04-09Kedjespolutveckling till kedjesvetsrobot (inaktivt)
2003-04-09Utvecklingsprojekt av webbapplikation i Java (inaktivt)
2003-04-09Investigation of catalysts based on non-noble metals for polymer electrolyte fuel cells (inaktivt)
2003-04-09Framtida kvalitetssäkrning (inaktivt)
2003-04-08Marknadsanalys inom mobilhydraulik (inaktivt)
2003-04-07Allergivaccin - utveckling av en ny behandling för allergi (inaktivt)
2003-04-07Direkt omvandling av fusionsenergi (inaktivt)
2003-04-04Smart seende (inaktivt)
2003-04-04Utveckling av elektronisk tidrapportering (inaktivt)
2003-04-04Europeisk marknadsplan för M2M-företag (inaktivt)
2003-04-04MINSKAD SJUKFRÅNVARO VID ELECTROLUX DISTRIPARTS AB OCH ELECTROLUX COMPACT APPLIANCES, TORSVIK, JÖNKÖPING (inaktivt)
2003-04-04Non-monetary societal benefits of distributing GIS data in the public domain: Examples from the Baltic sea region (inaktivt)
2003-04-04Intrum Justitia Sverige AB önskar genomföra en marknadsundersökning inom outsourcing av ekonomitjänster (inaktivt)
2003-04-04Genetiska variationer i androgen metaboliserande enzymer och deras betydelse i doping analyser. (inaktivt)
2003-04-04Produktionstekniska utredningar (Hofors) (inaktivt)
2003-04-04Elektrokemisk tumörbehanling in vivo (inaktivt)
2003-04-04FLUORESCENT AND ELECTROPHYSIOLOGICAL STUDIES OF ION CHANNELS (inaktivt)
2003-04-04Monte Carlo metoder i ekonometri (inaktivt)
2003-04-04Internetforum för miljötjänstemän (inaktivt)
2003-04-04Förnyelsebar energi ur havsrörelser (inaktivt)
2003-04-04Energilagring med pumpkraftverk (inaktivt)
2003-04-04Undervattensgenerering (inaktivt)
2003-04-04Vattenkraftens potentiella uppgradering (inaktivt)
2003-04-02Life Cycle Assessment (LCA) på kemiföretag (inaktivt)
2003-04-01Snabba Fouriertransformer för Invers Syntetisk Aperturradar (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.