Exjobbsförslag från företag, sida 96

Är du student och vill skriva din examensuppsats i samarbete med ett företag eller en organisation? Då har du kommit rätt. Använd den gröna sökrutan för att hitta exjobbsförslag inom ditt intresseområde. Du kan exempelvis söka efter förslag inom web 2.0, ip telefoni, marknadsanalys eller alzheimers. Lycka till!

Exjobbsförslagen ger också en bra ögonblicksbild av vad svenska företag efterfrågar för kompetens. Förslagen visas i samarbete med Nationella Exjobb-poolen. Företag och organisationer förmedlar gratis sina förslag på Exjobb-poolens hemsida.

Inkom Exjobbsförslag
2003-01-30Vad gör ett småföretag till en attraktiv arbetsplats? (Gävle) (inaktivt)
2003-01-30Marknadsföring i ett entreprenad företag (Gävle) (inaktivt)
2003-01-30Utveckling av träfönster till Europakrav (TH 11) (inaktivt)
2003-01-29IT och GIS som stöd för skogsnäringen (Ljusdal 2) (inaktivt)
2003-01-28Riskanalys av dammexplosionsrisker vid Kraft Foods Upplands Väsby anläggning (inaktivt)
2003-01-28Analys - utbildning av chefer (KA 10) (inaktivt)
2003-01-28Beslutsprocessen hos chefer (KA 10) (inaktivt)
2003-01-28Beräkning av nyckeltal (KA 08) (inaktivt)
2003-01-28Undersökning av marknadsplan (KA 06) (inaktivt)
2003-01-28Databasbaserat forum för teknik kring intelligenta fastigheter (inaktivt)
2003-01-27Studie av konduktiviteten hos elektriskt ledande polymerer (inaktivt)
2003-01-27Studie av Sveriges fordonspark utifrån de typfordon som används vid vägutformning (inaktivt)
2003-01-27Kartläggning av virkesadministrationen på Stora Enso Skog AB. (inaktivt)
2003-01-27Effekter av kommunalt lönebidrag (inaktivt)
2003-01-24Översättning av turistinformation (inaktivt)
2003-01-23MArknadsföring/analys av EMI MUSIC (inaktivt)
2003-01-23Marknadsundersökning/Analys av Emi Music (inaktivt)
2003-01-23Marknadsanalys Inriktning, finna nya produkter för tillverkning i Lingbo. (Ockelbo) (inaktivt)
2003-01-23Kvalitetsundersökning av färdtjänst och sjukresor i Gävleborgs län (Söderhamn) (inaktivt)
2003-01-22Expo & eventdesign - exponering av Handelsbanken (inaktivt)
2003-01-22Företagares drivkrafter och samhällets hinder eller stöd. (Gävle) (inaktivt)
2003-01-22Praktisk tillämpning av chemiska kunskaper (inaktivt)
2003-01-20Genus- och ett mångfaldsperspektiv på studentsituationen vid Odontologiska Institutionen, KI (inaktivt)
2003-01-20Modellera nytt grafiskt gränssnitt i befintlig MPS-applikation (inaktivt)
2003-01-20Molekylära mekanismer vid blodkärlsnybildning i tumörtillväxt och vid metastasering (inaktivt)
2003-01-20Attityder till boende i Gävle (Gävle) (inaktivt)
2003-01-20Levnadsomkostnader i kommuner liknande Gävle (Gävle) (inaktivt)
2003-01-20Utredningsarbete (Hofors) (inaktivt)
2003-01-20Hållfasthets- och deformationsegenskaper hos kemiskt stabiliserad halmarmerad siltig sandmorän. (inaktivt)
2003-01-20Synthesis of Antioxidant-Functionalized Hyperbranched Polyesters and Evaluation of Their Efficiency (inaktivt)
2003-01-20The Synthesis of a Hyperbranched Sulfonated Polymer and Evaluation of its Efficiency in Fuel Cell Appllications (inaktivt)
2003-01-20Finita-element beräkningar, lättviktsbilar (inaktivt)
2003-01-20Karaktärisering av litiumbatterier (inaktivt)
2003-01-20Modellering av litiumbatterier (inaktivt)
2003-01-20Studie av katalysatormaterial för direktmetanolbränslecellen (DMFC) (inaktivt)
2003-01-20Validering av information i en flerlagersarkitektur med EJB (inaktivt)
2003-01-20WebLogic Server versionsuppdateringar av EJB, JSP och Servlets under drift (inaktivt)
2003-01-20Attitydmätning och förslag till åtgärder (inaktivt)
2003-01-20Bioinformatik - utveckling av Web interface för prediktionsmetoder (inaktivt)
2003-01-20Distribuerade databaser - en jämförelse mellan databas-specifik teknik och XA-standarden (inaktivt)
2003-01-20Jämförelse av PL/SQL och Java för att skriva databaskod i Oracle (inaktivt)
2003-01-20Energibalans i en RFP fusionsreaktor (inaktivt)
2003-01-20Genetic control of susceptibility to tuberculosis (inaktivt)
2003-01-20Rostringar i potatis (Spraing in potato) (inaktivt)
2003-01-20Protein Folding Simulations/2 (inaktivt)
2003-01-20Logistik - godstransporter till och från Ånge (inaktivt)
2003-01-20Protein fold simulations (inaktivt)
2003-01-20Bioinformatik (inaktivt)
2003-01-20Protein Fold recognition (inaktivt)
2003-01-20Aktivitetens betydelse för äldre boende på servicehus (inaktivt)
2003-01-20Bioinformatik & genomanalys på RNA-nivå (inaktivt)
2003-01-20Anläggningsregister Elverk (inaktivt)
2003-01-20Quantitative Trait Analysis in the Genetics of Complex Human Diseases (inaktivt)
2003-01-20Bildanalys program för säkerhetsutrustning (inaktivt)
2003-01-20Studier av proteiner som interagerar med Presenilin 1, en gen muterad i familjär Alzheimers sjukdom (inaktivt)
2003-01-20Organisk kemi-läkemedelskemi (inaktivt)
2003-01-20Miljöpotentialen hos bredbandstjänster (inaktivt)
2003-01-20Geometrisk analys av 3-dimensionella CAD-modeller (inaktivt)
2003-01-20Elektrokemisk rening av vatten (inaktivt)
2003-01-20Molekylära mekanismer vid blodkärlsnybildning i tumörtillväxt och vid metastasering (inaktivt)
2003-01-20Filmproduktionsbolag behöver en hemsida! (inaktivt)
2003-01-20Jonkanaler involverade i smärtsignallering (inaktivt)
2003-01-20Modernt & effektivt bibliotek (inaktivt)
2003-01-20Analys av peptidadsorption till ytor i CD-mikrostrukturer (lab-on-a-chip) (inaktivt)
2003-01-17Klassificering och modellering med hjälp av lärande system (inaktivt)
2003-01-17Klassificering och modellering med hjälp av lärande system (inaktivt)
2003-01-17SCA Hygiene Products söker exjobbare inom Improved process accuracy (inaktivt)
2003-01-17SCA Hygiene Products söker exjobbare inom Glue anti-stick surface treatment (inaktivt)
2003-01-17SCA Hygiene Products söker exjobbare inom Glue lamination parameter study (inaktivt)
2003-01-17SCA Hygiene Products söker exjobbare inom HMI (Human Machine Interfaces) (inaktivt)
2003-01-17SCA Hygiene Products söker exjobbare inom Optimization of slot gluing (inaktivt)
2003-01-17SCA Hygiene Products söker exjobbare inom PLC and motion control software development (inaktivt)
2003-01-17SCA Hygiene Products söker exjobbare inom Electrostatic web conveying (inaktivt)
2003-01-17Marknadsanalys (Ljusdal) (inaktivt)
2003-01-17Förutsättningar för expansion inom IT-branschen i Luleå (inaktivt)
2003-01-16Agile - det moderna synsättet för mjukvaruutveckling eller ren anarki - konceptbeskrivning. (inaktivt)
2003-01-16Lokalkorrosion hos rostfria stål (inaktivt)
2003-01-16Högtemperaturoxidation (inaktivt)
2003-01-16Utveckla miljöpolicy (Ljusdal) (inaktivt)
2003-01-16Utveckling av stressportal (Ljusdal 3) (inaktivt)
2003-01-15Förslag till exjobb inom företagsekonomi (Gävle) (inaktivt)
2003-01-15Produkt-/ tjänsteutveckling (Sandviken) (inaktivt)
2003-01-15Utvärdering av reningsåtgärders effekt på Lagans vattenkvalitet (inaktivt)
2003-01-14Marknadsundersökning - läsvärde (inaktivt)
2003-01-13Utveckling av två-läges excenter (inaktivt)
2003-01-10Reliability of OSP on electronic boards (inaktivt)
2003-01-10Marknadsundersökning - Unika upplevelser i Kalmar län (KA 06) (inaktivt)
2003-01-10Kabelklippare (JH 02) (inaktivt)
2003-01-10Variabla meddelande skyltars inverkan på framkomligheten i Malmöområdet (inaktivt)
2003-01-10Automatisering för borttagande av spillprodukter (JH 12) (inaktivt)
2003-01-10Marknadsanalys för att introducera energiförsörjningsenhet (JH 00) (inaktivt)
2003-01-10Utveckling av system för m2m-kommunikation (inaktivt)
2003-01-10Stållinjestansning av cellplaster (JH 12) (inaktivt)
2003-01-10Vem har vårt mobiltelefonabonnemang i Kalmar? (KA 12) (inaktivt)
2003-01-09Mälardalens högskola 73040 Kolbäck, Västmanland (inaktivt)
2003-01-09Välordnade nanokompositer ¿ syntes, karakterisering och funktionalisering av nya hybridmaterial (inaktivt)
2003-01-09Amerikansk affärsplan för lansering av GSM-baserad M2M-lösning i USA (inaktivt)
2003-01-09Gävleborg 2000 - Blev det som vi trodde?(Gävle) (inaktivt)
2003-01-09Marknadsundersökning (inaktivt)
2003-01-08Differentiera olika flödesprocesser (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.