Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-01-02

Väginformatik

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Väginformatik är nytt inom Vägverkets verksamhet och det finns flera områden som man behöver studera djupare. Avdelningen Väginformatik i Stockholm har ett brett arbetsområde allt från trafiksignaler till att förse radiokanaler med trafikinformation.

Uppgift
Vi kommer ständigt på uppgifter som kan vara lämpliga att göra i form av ett examensarbete och vi rekommenderar att den intresserade tar kontakt med oss för att lyssna av om vi har några förslag. Det är mycket bra om den som vill göra ett examensarbete har egna önskemål eller idéer inom vilket område man skulle vilja göra ett examensarbete.

Tänkbara områden är:

Trafiksignaler. Region Stockholm har ca 100 trafiksignaler och ett flertal av dem är mycket hårt trafikbelastade. Vi installerar för tillfället ett antal signaler med optimerande styrstrategier i samarbete med Stockholm Stad.
Trafikmodeller. Inom ett europeiskt projekt har man en dynamisk trafikmodell som kommer att styra ett flertal trafiksignaler. I arbetet med att anpassa denna modell till de förhållanden som råder i Stockholm finns det arbetsområden som är tänkbara att bedriva i form av ett examensarbete.
Kapacitetsanalyser. På ett flertal platser har och kommer det att installeras detektorer för att mäta flöde och hastighet för olika väginformatikstillämpningar. Dessa detektorer är mycket lämpliga för att studera kapaciteter inom vägnätet, års- och dygnsvariationer etc.
Vi arbetar mycket med information till trafikanterna. Vi förser radiokanaler med trafikinformation. Trafikinformation sänds även ut med RDS/TMC. Vi visar högsta rekommenderad hastighet på den sträcka som vi har Motorway Control System (MCS) installerat. I framtiden kommer vi att kunna ge bilisterna information via variabla meddelandeskyltar (VMS). Det är för oss mycket viktigt att veta hur trafikanterna tar emot den information vi ger dem.
Vi arbetar även med att ta fram den nationella vägdatabasen (NVDB) för Stockholms och Gotlands län.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.