Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-03-25

Effektivt logistik- och transportsystem inom lantbrukssektorn.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Examensarbetet ingår i SATRA-projektet (Samordnas godstransport inom lantbrukssektorn för att främja ett uthålligt transportsystem).

Arbetet kommer att genomföras som ett samarbetsprojekt mellan Inst f Lantbruksteknik, och Inst. f ekonomi, SLU, samt ett antal lantbruksföretag.

Arbetet omfattar kartläggning av materialflöden, modellering, och ruttplanering inom jordbrukssektorn. En väsentlig del av arbetet omfattar användning av Geografiska Informationssystem (GIS), Global Position System (GPS), och datorbaserade logistik- och optimeringsmodeller.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.