Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2002-10-09

Torkning och avfuktning av vätskebemängda organiska och oorganiska material

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vätska och hög fukthalt ställer till problem vid lagring eller förädling av organiskt och oorganiskta material, metallslam, pulver etc. Detta medför att återvinningsbart material läggs på deponier och orsakar div. miljöproblem istället för att kunna användas och ge mervärde i form av energi eller som ny råvara. Mängden material kan uppgå till 4-6 ton/tim vattenhaltig massa där TS-halt kan ligga så lågt som 10-15% från avnämningsstation. För förtjockning av rejekt finns någorlunda bra och driftsekonomiska enheter tillgängliga på marknaden. Avfuktning är med nuvarande kända tekniker en kostsam process där priset per kg vätska ut kan ligga på flera hundra kr per ton.
Önskad problemlösning är:
Torkning och avfuktning av material före eller i samband med pressning i brikettmaskin med tryck om 500 - 5.000 kg/cm2. Dessa maskiner pressar i två steg och kan klara ner till 30% fukthalt på organisk material. Önskad nivå är 10-12% för tillverkning av briketter och 20% för lagring av organiskt material och 1-2% för metalliska oorganiska material för undvikande av störningar i smältprocess.
- Kan brikettmaskin förses med extra utrustning som klarar problemkomplex enligt ovan
- Finns någon bra och billig lösning för avfuktning av sådana stora mänger material? Vissa basfakta finns tillgängliga från vår firma och fabrik.
Förslag på tillgängliga vägar:
- Pressning genom kanal där vätska kan passera genom materialet i väggar
- Dito som ovan med dubbelrör och vakuum mellan rör 1 och 2, vätskan får hjälp att passera väggar
- Användning av ultraljud eller infraljud vid pressning
- Vakuum permanent eller chockvakuum vid pressning
- Förhöjt lufttryck i kammare, batchvis körning
- Värme
- Mikrovågor
- Gaser
Materialen ifråga är rejekt från produktion från skilda verksamheter, rejekten har som regel ett lågt värde och tål ej höga torkkostnader. Utrustning bör kunna skalas upp eller ner ur all aspekter mängd likaväl som i pris så att torkprocess kan användas på flera nivåer, i liten skala (liten fabrik) eller stor skala (renhållningsverk och pappersbruk).


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.