Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2002-11-05

Röst och tal - utarbeta programvara med tillämpliga akustiska parametrar

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Många människor har problem med rösten och talet. Det finns väl utarbetade metoder och tekniker för att avhjälpa funktionella röstbesvär. Den hjälp som finns att få är långt ifrån tillräcklig, då den helt och hållet är personrelaterad. Den medicinska/logopediska vetenskapen har utvecklat mätbara perceptuella och akustiska parametrar bl a i samarbete med KTH Institutionen för tal och akustik för att avgöra röstkvalité.
Min idé är att utifrån tillgänglig kunskap utarbeta ett dataprogram som kan ge användaren pedagogisk feed back vid en vanlig PC/Mac. Eftersom ljudkvalitén är viktig är en CD-ROM planerad i dagsläget.
röst & kommunikation ab tillhandahåller personlighetsutvecklande och marknadsföringsbaserade tjänster och produkter till individer i företag och organisationer för att tillgodose behovet av ändamålsenlig kommunikation som konkurrensmedel och kompetenshöjare i lönsamhetssträvande och effektivitetssökande verksamheter.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.