Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2002-10-15

Optimal prissättning av biografföreställningar

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Dagens prissättning av biograftjänster är icke lönsamhetsmaximerande. Efterfrågan varierar kraftigt mellan olika filmer och visningar. Samtidigt är utbudet relativt statiskt.

På grund av de stora matematiska och statistiska utmaningarna de innebär att utveckla optimala prismodeller, prissätts dessa tjänster ofta schablonmässigt. Den potentiella faran är då att kundernas förväntningar inte tillgodoses och/eller att lönsamheten inte maximeras över produktens hela livslängd.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.