Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2002-11-11

Prissättning i livsmedelsbutiker

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Prisnivåerna i detaljhandeln debatteras flitigt. På senare tid har lågpriskonceptet lyfts fram och hyllats som framtidens framgångsrecept. Bakgrunden är att handelns aktörer har en stark tro att kunder fäster stor vikt vid prisnivåer vid val av butik och vid bestämmelse av köpvolymer.

Det finns dock ett stort antal butik där affärsförutsättningarna varierar kraftikt. Att unisont eftersträva låga priser över hela sortimentet kan på sikt leda till en urholkning av värdet (det är med andra ord inte säkert att kunder primärt önskar låga priser).

Vid fastställelse av prisnivåer gäller det att samtidigt ta hänsyn till kunders beteende och önskemål och till butikens krav på lönsamhet. Prissättningen måste utgå från det värde som erbjuds och endast lönsamma kundgrupper kan på sikt betjänas.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.