Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2002-11-11

Utvärdering av grupphandledning av chefer, Professionellt ledarstöd

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
De flesta grupperna i Professionellt ledarstöd har varit igång i 2,5 år och ska precis starta sin sista termin. Vi har också några grupper som kommer att fortsätta ett år till totalt 3 år/grupp. Grupperna består av 4-5 chefer och en professionell handledare. Som mest har vi haft 18 grupper igång samtidigt. Vi vill ha en utvärdering som får fram hur satsningen har fungerat, hur deltagarna har upplevt dem, om och i så fall vilket stöd den har givit cheferna i deras arbete. Vi vill också försöka få fram om och i så fall vilka effekter satsningen har givit för de aktuella arbetsplatsena. Jag vill också veta vad som inte har fungerat tillfredsställande och få förbättringsförslag. Lämpligt är att både använda sig av enkät och intervjuer


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.