Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2002-12-04

QoS för distribuerade styrsystem

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Moderna fordon och större maskiner har inbyggda datorer sammankopplade i nätverk, oftast osynliga för användaren. Ett flertal funktioner styrs och regleras via datorerna. För att garantera bland annat stabilitet och prestanda hos fordonet/maskinen måste man fördela beräknings- och kommunikationsresurserna på ett optimalt, eller åtminstone på ett acceptabelt sätt. För detta krävs att man har ett flexiblet nätverk där man lätt kan omfördela resurser. Därefter gäller det att uppskatta prestanda hos delar av systemet, och slutligen omförhandla resurser så att en viss prestanda kan garanteras. Frågan är: hur ska man praktiskt fördelaresurser? En modifierad version av ett kommersiellt operativsystem och en robotarm utgör den labbplattform som ska sättas igång. Se: http://www.md.kth.se/~mis/misc/QoSproposalDamek.pdf Den som söker exjobbet bör kunna programmera C, grunderna för operativsystem och lite reglerteknik och gå en civilingenjörsutbildning.
Exjobbet utförs på avdelningen för Mekatronik på KTH.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.