Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-10-20

Marknadsundersökning kundundersökning-Balfour Beatty Rail AB

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Det internationella bolaget Balfour Beatty är verksamt inom produktion, underhåll och service av infrastruktur som t.ex. sjukhus, broar, motorvägar och järnväg. Företaget är noterat på Londonbörsen och den största enskilda ägaren innehar 9 % av aktiekapitalet. Totalt inom koncernen arbetar ca 25 000 personer. järnvägsverksamheten, Balfour Beatty Rail, är Storbritanniens största företag inom järnvägsinfrastruktur och erhöll denna position framförallt genom förvärvandet av en stor del av det statliga British Rail 1996. På senare år har företaget gjort ett antal företagsförvärv i Europa och USA och avser även fortsättningsvis att växa genom företagsförvärv.


Uppgift:
Kundenkät

Uppgiften är lämplig för en mindre uppsats på ca 2- 3 poäng

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.