Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-01-03

Studie av ett bränslecells- och solcellsbaserat energisystem

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
I Hammarby Sjöstad - GlashusEtt - har ett alternativt energisystem byggts upp bestående av solceller, elektrolysör, vätgaslager, bränslecellssystem och ett kontrollsystem. Detta system ska nu utvärderas av Birka Energi och ABB med avseende på teknisk prestanda av komponenter och systemfunktion.
Utformningen av examensarbetet diskuteras fram efter egna intresseområden då det finns ett antal möjligheter och vinklingar på arbetet inom den förestående utvärderingen.
Arbetet bedrivs på KTH, med handledning och arbete tillsammans med både KTH och ABB. Arbetet är tänkt att påbörjas tidigast i oktober 2002.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.