Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2002-11-04

Marknadsundersökning kring Nätuniversitetet

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vi är intresserad av att eventuellt få en eller flera olika sorters marknadsundersökningar gjorda kring Nätuniversitetet. Bl.a. så kommer vi den 8/10 gå ut med en bilaga (12 eller 16 sidor) i DN som bara kommer handla om Nätuniversitetet. Vi kommer också att inför sökningen den 15 oktober genomföra landsomfattande kommersiell radioreklam. Dessutom behöver vi veta mycket mer om hur varumärket Nätuniversitet uppfattas i vår omvärld, främst av studenter och presumtiva dito. Den 10/10 kommer vi ha ett möte med informationscheferna från landets alla lärosäten för att diskutera varumärksebyggnad eller branding, då skulle studenter kunna delta (aktivt eller observerande/problematiserande).


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.