Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-03-26

Förbehandling av slagg

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Löt avfallsanläggning i Löt, Vallentuna tar emot slagg från avfallsförbränning. Slagg innehåller höga kloridhalter vilket kan orsaka problem i anläggningens behandlingssystem för lakvatten. Systemet är inte anpassat för höga kloridhalter och en avancerad förbehandling skulle krävas för att få bort dessa. Den bästa lösningen är att i ett tidigt skede tvätta ur kloriderna för att då få en begränsad mängd vatten med höga kloridhalter. Denna vattenmängd kan antingen användas till cementstabilisering av andra produkter (t ex aska eller jordtvättsrester) eller skickas till specialanläggning för behandling.
Försök:
Två alternativa metoder kommer att testas. Den ena går ut på att slaggen läggs i ett vattenbad under omrörning t ex någon form Av bassäng eller trumma, det andra att slaggen genomsköljs med vatten. I båda fallen tas prover på kloridhalten och urtvättad mängd klorid per liter vatten beräknas.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.