Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-11-14

Dokumentation och utvärdering av riktat föräldrastöd till pappor

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
I nordvästra och västra Stockholm drivs flera olika pappaverksamheter. Verksamheterna bedrivs i samarbete mellan föreningen Vi Pappor, Stockholms läns landsting, Försäkringskassan, ABF och kommunerna i berörda områden. Verksamheterna riktar sig främst till 2 olika målgrupper blivande/nyblivna pappor och frånskilda pappor.
När det gäller verksamheten med blivande/nyblivna erbjuds dessa möjligheten att delta i pappagrupper som startar inom ramen för ordinarie föräldrautbildning, dvs i nära samarbete med barnmorskemottagningarna. I dessa pappagrupper samtalar man bl a om papparollen, relationer till barn o kvinna, kommande förlossning, att kombinera arbete & familj mm.
När det gäller verksamheten med frånskilda pappor handlar det om de pappor som inte kommer så bra överens med barnets mamma. Detta arbete sker i samverkan med familjerätter i de områden projektet berör.
I bägge dessa verksamheter är den vägledande pedagogiken präglad av det öppna och förtroliga samtalet som ett sätt att medvetandegöra.

Vi ser det som mycket värdefullt att kunskap och erfarenhet från denna verksamhet och dess effekter dokumenteras och utvärderas. Vi söker därför studenter som är intresserade av att skriva en C-uppsats i detta ämne.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.