Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2002-12-11

Oransiationsanalys (Gävle)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
I dagsläget finns Plattmetropolen på tre orter Valbo, Falun och Uppsala. Nu har vi växt och blivit större. Vi behöver någon som tittar på vår organisations och analyserar den utifrån frågor som kan vara:

Gör vi vad vi skall?
Vad kan vi göra bättre?
Är det någonting i verksamheten vi skall ta bort?
Har vi rätt ekonomisystem?
Hur skall vi bli effektivare?


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.