Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2002-10-16

Hårdvara, mjukvara för testsystem av elektroniska komponenter

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Rubicon Systems AB levererar system för lifetime test och inbränning av laser dioder.
Laserinnbränningssystem/lifetest Systemet skall klara att leverera ström/spänning till lasrar, modulatorer, monitorer pin dioder,samt termistor.
Ström och spänningsmätning skall kunna göras på alla ovanstående.
Komponenterna skall sitta i temperaturkonrollerade ugnar med kvävgas.
Styrning och mätning skall skötas från en PC via programvara som skall kunna hantera minst 10 system.
Arbetet innebär testning samt ny utveckling av hårdvara eller programvara beroende på ansökarnas kompetens.
Kunskaper i arbetet med osciloskop,analog teknik,digital teknik, processorer och programmering värderas.
Kontaktpersoner: Henrik Rak (brevledes) eller Per-Olof Landberg (telefonledes) 404 2854


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.