Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-02-11

Inertial Navigation System (INS) i flygplan

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Inom flyg används INS-system med mekaniska gyron för att stabilisera flygning och presentera en artificiell horisont vid flygning i mörker och dålig sikt. Detta presenteras för piloten i ett instrument som med vingar som sitter fast i instrumentet symboliserar det verkliga flygplanets vingar. Det mekaniska gyrot styr en rörlig ljus- och mörkblå skiva (dvs. himmel resp. hav) som sitter bakm vingarna. Avgränsningslinjen mellan dessa fält är den artificiella horisonten som är parallell med den verkliga. I en högersväng kommer vingarna att luta åt höger (fast det egentligen är bakgrunden som rör sig...) Mikroelektroniken har gjort det möjligt att tillverka sk. solid state gyros (micro machined silicon) som känner av vinkelförändringar i ett plan och som producerar en likspänning proportionell mot vinkelhastigheten. Med tre sådana sensorer och accelerometrar kan ett solid state INS-system byggas.
Exjobbet kan t ex. innebära att bygga ett interface mellan sensorer och applikationen med en microcontroller som programmeras i C. En annan möjlighet är att konstruera INS-applikationen, som kan vara att presentera flygplanets attityd relativt en artificiell horisont på en TFT-skärm. En ytterligare möjlighet är att konstruera ett interface mellan GPS-mottagare och INS-applikation för att presentera höjd, fart, kurs, mm. Flera examensarbeten kan således samarbeta med mindra projekt inom det större övergripande.
Dessa examensarbeten kan passa dig som läser datateknik och elekronik och är intresserad av tillämpad elekronik och gärna av flyg.
Utvecklingssystem och sensorer finns att tillgå i samverkan med ett amerikanskt företag. För praktiska test och fältutprovning finns möjlighet att montera utrustningen i flygplan.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.