Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-07-16

Benchmarking och jämförelsetal/nyckeltal

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vilka möjligheter finns det att ta fram jämförelsetal/nyckeltal för att utvärdera verksamheten vid olika tandvårdsföretag (folktandvårdskliniker)? Hur kan sådana jämförelsetal utformas? Vilka fördelar kan vi se med benchmarking? Förhoppningsvis går det att göra jämförelser trots skillnader mellan de olika klinikerna.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.