Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-07-16

Kartläggning och analys av flöden och fördelningstider på Katolverkstad.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Kartläggning och analys av flöden och fördelningstider på enhet för montering av katodlådor på aluminiumsmältverk. Enhet för i huvudsak montering av katodlådor och reparation av skänkar och taksektioner mm (murningsarbeten). Arbetet ska i huvudsak utgöra underlag för bedömning av resursbehov och utgöra underlag för de målstyrda gruppernas dataljplanering.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.