Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-09-17

Framtagning och optimering av viskoelastisk gel för dragering av tabletter

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Arbetet består främst i att formulera, utveckla, testa och utvärdera olika viskoelastiska geler. Gelerna skall i huvudsak optimeras med avseende på deras reologiska egenskaper. Arbetet syftar till att ta fram en gel som lämpar sig för dragering med hjälp av Med Coats patenterade metod och anordning.
Arbetet kommer troligtvis ske i samarbete med Ytkemiska Institutet på KTH. Med Coat är ett nystartat företag med kontor på KTH-Starthus. Med Coats affärsidé är att, utifrån en patenterad metod och anordning, utveckla och sälja produkter vilka underlättar för människor att inta tabletter och kapslar. Med Coats produkt kan beskrivas som enkel engångsartikel med vars hjälp patienter själv kan applicera ett nytt välsmakande och sväljunderlättande överdrag på tabletter och kapslar. Produktens målgrupper kommer främst att utgöras av barn och äldre med sväljsvårigheter.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.