Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-01-12

Marknadsföring av ett nystartat företag med unik affärsidé

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
A&O Vision AB är ett nystartat optikerföretag som har Sveriges modernaste mobila synundersökningspraktik, med vilken man åker ut till företag för att göra synundersökning och prova ut bildskärms- och skyddsglasögon. A&O Vision AB säljer och levererar en helhetslösning genom att först titta på arbetsplatsen, prova ut glasögon, hjälpa till med synergonomisk utformning, sälja ergonomiska hjälpmedel och ögonskyddsutrustning.

Uppsatsförslag:
Beskriv en eller flera olika metoder och resultat av direktmarknadsföring ut mot företag. Genom telefonsamtal, uppsökande verksamhet, företagspresentation vid bokade besök, mässor etc. Man måste nå rätt person som är ansvarig för inköp av bildskärms eller skyddsglasögon. Den personen kan vara VD, personalchef eller inköpschef. Det är olika beroende på företagets storlek och organisation. A&O Vision AB tror på sin affärsidé som unik och innovativ. Företagen hänvisar till att de har avtal med företagshälsovård och någon optiker, men vill ändå ofta ha skriftlig information. A&O Vision AB tror att deras presumtiva kunder måste se den mobila undersökningspraktik i verklighet samt ge sig tid för en företagspresentation för att förstå kostnadseffektiviteten för såväl företag som anställda.
A&O Vision AB är öppna för att använda olika arbetssätt och metoder. De erbjuder studenten timlön för de marknadföringsåtgärder som vidtas. Studenten får fria händer att välja inriktning på uppsatsen.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.