Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-12-11

Marknadsundersökning Swebus (Gävle)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Swebus är ett företag i Concordia Bus som utför lokal och regional linjetrafik med buss på ippdrag av landets trafikhuvudmän. Vi strävar efter att fler människor ska resa tillsammans för att kunna utveckla resandet så attraktiva resemöjligheter och priser kan erbjudas på marknaden. Projektets syfte är att identifiera och analysera stadstrafiken i Gävle; dess målgrupper och deras storlek. Med hjälp av specifika faktorer beskrivs målgrupperna, deras resandemönster och anledningen till deras resvanor. Utfallet av exjobbet kommer att förbättra möjligheten till att inrikta marknadsåtgärder mer effektivt och därigenom nå ut bättre till befintliga och potentiella kunder.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.