Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-06-19

Undersökning av krav på portal (TH 07)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företaget är leverantör av bredband till företag i Hultsfreds kommun. För att kunna erbjuda företagen en bättre service och fler infrastrukturtjänster planerar man att sätta upp en portal med bra-att-ha information och länkar. I bredbandet kan man förutom internetaccess erbjuda många andra typer av tjänster.

För att kunna erbjuda de lokala företagen en så bra service som möjligt via denna portal är det nödvändigt att veta vilken information som företagen efterfrågar. Genom en marknadsundersökning vill man få en bild av företagens önskemål. Målgruppen är företag i Hultsfreds tätort.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.