Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-07-30

Reglering av lipoxygenas i vissa lymfomceller

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Hodgkins lymfom är i Sverige en av de vanligaste cancertyperna hos unga vuxna.
Vid Centrum för Hematologi, Karolinska sjukhuset, finns en lång forskningstradition rörande denna sjukdom, och som bl.a. resulterat i flera doktorsavhandlingar. Hematologiska laboratoriet är inrymt på Centrum för molekylärmedicin (CMM).
Vi erbjuder 1-2 studenter möjlighet till examensarbete inom ett projekt rörande Hodgkins lymfom. Kort kan man säga att arbetet går ut på att ta reda på hur promotorn för ett lipoxygenas regleras i vissa lymfomceller. Du kommer att arbeta med PCR-kloning, en reporterplasmid, subkloning i E. coli, sekvenering, transfektion av cellinjer och EMSA. Om du tycker att ovanstående projekt låter intressant tycker jag att du ska kontakta mig. Vi kan då ordna ett studiebesök på laboratoriet och vid detta tillfälle lämna ytterligare information. Det bör också nämnas, att goda möjligheter till ett fortsatt avhandlingsarbete finns om allt stämmer!


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.