Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-06-26

Nytt nyckeltal vid företagsvärdering

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Idag används olika nyckeltal för att värdera bolags börskurser. T ex p/e-tal. Arbetet som kanske kan anses kontroversiellt eller enbart plattmark skall gå ut på att jämföra olika bolag ur ett mer historiskt perpektiv.
Det nya nyckeltalet skulle helt enkelt beräkna vilken vinst ett bolag gjort gentemot aktieägarkollektivet, vid några olika tidpunkter under sin historia.
Alla nyemissioner räknas som kostnad för ägarkollektivet och utdelningar som vinst.
Ackumulerade vinstmedel räknas inte in i kollektivets tillgångar då företagsledningen pga oskicklighet, manipulationer eller otur kan få dom att gå upp i rök.
För att underblåsa nyckeltalets förmåga att skilja företag åt ges några exempel:
Microsoft har trots sitt enorma börsvärde inte gett någon utdelning och alltså bara blåst kollektivet hittills.
JP Innovation Ab som är undertecknads enmansföretag, som inte ens är noterat, med ett aktikapital på 100kkr, har levererat 1000 kkr i utdelning hittills. Om metoden skulle göra det tydligt vilka anomalier som nuvarande system lider av skulle arbetet kanske avslutas med ett resonemang om ändringar av mer eller mindre revolutionär art.
Den ex-jobbare som skulle vara lämplig är troligen en person som inte är rädd för okonvetionella tankegångar och slutsatser.


JP Innovation AB är ett enmansföretag med en omsättning på 2.5 milj.kr/år. Företaget utvecklar, tillverkar och säljer styrsystem till verkstadsföretag. Detta har under 12 års tid utgjort företagets ekonomiska ryggrad. Utveckling av båttillbehör och braskaminer har hittills inte resulterat i några marknadsframgångar men braskaminutvecklingen fortsätter. Under arbetet med innovationer, produktutveckling, produktion, marknadsföring, försäljning och underhåll har jag funderat en del över hur finansieringen av företagande/risktagning över börsen går till. Då företaget är ett enmansföretag med med mig som ensam ägare och anställd tycker jag att det skulle vara värt att lägga ner lite arbete på att få den belysning som exjobbet ovan skulle ge.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.