Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-06-26

Pulverfärgers mekaniska egenskaper

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Scania använder sig genomgående av pulverfärger till att måla chassi och chassimonterade komponenter. Ramar och komponenter målas var för sig före montering för att få ett flexibelt och miljöanpassat produktionsförfarande. Detta leder till att man vid montering får färgskikt mellan stålytorna. Detta färgskikt måste vara väldefinierat och ha goda mekaniska egenskaper för att klara de laster som uppstår vid montering och under användandet av lastbilen. Därför är det av stor vikt att ha en god kunskap om hur dessa färger beter sig och vilka egenskaper som är avgörande för att de ska fungera i applikationen. I huvudsak kommer man studera hur variationer av fyllnadsmedel och graden av fyllnadsmedel påverkar färgens egenskaper.
Examensarbetaren kommer under arbetets gång komma i kontakt med många delar från tillverkning av färgen, karaktärisering, applicering, användning och utvärdering. Ett antal varianter av pulverfärger baserade på polyesterbindemedel tillverkas och appliceras i labskala hos färgtillverkare på deras utvecklingsavdelning. Detta arbete beräknas ta en vecka. Resterande delen av examensarbetet kommer att utföras dels på Scania Tekniskt Centrum i Södertälje, dels på Institutionen för Polymerteknologi på KTH. Färgsystemen karaktäriseras och utvärderas med avseende på härdningsförlopp (DSC, TGA, RDA), mekaniska egenskaper (DMTA, RDA, TMA), slutegenskaper (stenskottsbeständighet, vidhäftning, reptålighet etc.), friktionsegenskaper vid montering samt kompressionstålighet. Parallellt med dessa tester kommer lämpliga färgsystem testas i ett verkligt klämförband på Scanias hållfasthetslaboratorium. Ytterligare en examensarbetare kommer samtidigt genomföra en FEM-studie av förbandet.
Därigenom finns det möjligheter till intressanta tvärvetenskapliga diskussioner ur mekaniska och polymertekniska aspekter. Arbetet avslutas med utvärdering av testmetoderna och färgernas egenskaper i relation till deras uppbyggnad och redovisas med en skriftlig rapport och en muntlig framställning.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.