Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-06-26

Utvärdering av molära volymer i hårdmetallsystem

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Termodynamiska beräkningar har använts sedan 1980-talet för att optimera och utveckla metalliska material. Databaserna som används beskriver legeringselementens interaktion som funktion av tryck och temperatur. En jämviktsberäkning vid konstant tryck och temperatur ger vilka faser som är stabila vid en given sammansättning. Ur beräkningen kan det fastställas mängd av de ingående faserna i mol eller gram. Mjukvaran vi använder är Thermo-Calc, ett svenskt program som är internationellt erkänt
Mål: Att kunna beräkna volymsfraktion av de stabila faserna i systemen C-Co-W-(Ti,Ta,Nb) som funktion av sammansättning, tryck och temperatur.
Tillvägagångssätt Litteraturstudie på tillgänglig experimentell information om molära volymer. För att kunna göra beräkningar behövs en matematisk beskrivning av hur volymen varierar. Efter en kritisk granskning av litteraturen så utförs en flervariabelanalys för att fastställa ett matematiskt uttryck som återger den experimentella informationen. Ett av deltagande företagen, Sandvik Coromant, kommer att kunna ge möjlighet till en kortare vistelseperiod om intresse finnes.
Deltagande företag Sandvik Coromant, Sandvik Hard Materials, Seco Tools Centre of Computational Thermodynamics Ett nystartat långsiktigt projekt för att utveckla och praktiskt använda termodynamiska databaser. Arbetet sker parallellt på institutionen för Materialvetenskap på KTH och Institutet för Metallforskning AB.
Finansiärer är Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) tillsammans med följande företag: Sandvik Coromant, Sandvik Hard Materials, Seco Tools, SSAB Tunnplåt, Uddeholm Tooling, Höganäs, Ovako Steel, AvestaPolarit, Sandvik Steel, Åkers International och Era Steel.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.