Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-06-26

Skogskanter som indikatorer för framtida stress på skogar i sydvästra Sverige

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Träd i skogskanter är mer utsatta för olika stressfaktorer jämfört med träd som växer längre in i skogsbestånden. Förhållandena i skogskanter kan därmed vara en indikator på ett framtida scenario för hela skogsekosystemet.
De stressande faktorer som påverkar träden i skogskanter är:
Torka p g a större utsatthet för vinden
Högre sur deposition
Förhöjd kvävedeposition
Ozon effekter
Men det finns också fördelar för träd i skogskanter, det är mindre konkurrens om näringsämnen och tillgången på ljus är bättre än längre in i beståndet. I examensarbetet kommer ett antal parametrar att studeras i några utsatta skogskanter och jämföras med förhållandena längre in i bestånden tex den årliga trädtillväxten och markkemin. Barr provtas för analys av arginin samt N, P, K, Mg, Ca och Cu för att bestämma kvävemättnad och näringsstatus i träden. Hypotesen är att förhållandena i skogskanter simulerar ett mer långt gånget stadium av den pågående försurningen och kvävemättnaden.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.