Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-06-19

Konstruktion (JH 06)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företag som ingår i en företagsgrupp i kalmar kommun, som totalt har ca 40 anställda och ca 45 mkr i omsättning. Det är ett high-tech-företag för kvalificerad tillverkning inom fyra produktområden: konstruktion av distributionssystem för labratoriergaser, vattenmätarservice, marknadsför brandskyddsutrustning samt en specialnisch för konstruktion och produktion av rostfria system och kärl.

Företaget har ca 20 mkr omsättning med 18 anställda och har ett produktsortiment med fett-, bensin-,oljeavskiljare och regnvatten. De utvecklar ett modulbyggt system för rening av processvatten som Högskolan i Kalmar varit inblandat i via forskare.

Syftet är att utveckla ventiltekniken för rena media. Företaget levererar distrubitionssystem för bl a medicinska gaser och har därmed höga krav på material och konstruktion. I distrubitionssystemet är inbyggt olika typer av ventiler med höga krav på renhet och täthet. Företaget vill ha förslag och konstruktionslösningar där antalet skarvar/delar minskas på vissa ventiler för att tillgodose dessa höga krav.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.