Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-07-04

Marknadsundersökning för ny produkt (JH 06)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ett enmansföretag i Nybro, som har utvecklat en produkt (skjutstöd) som används vid jakt. Man har deltagit i mässor och annonserat i jakttidningar. Produkten är relativt ny för maknaden och har förmodligen en stor marknad och man vill av några studenter ha hjälp med att analysera marknaden och få förslag på hur man man skall lansera produkten både i Sverige och utomlands. Syftet är att analysera marknaden för en ny produkt och lämna förslag hur produkten skall lanseras för att få bra genomslag på marknaden.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.