Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-04-11

Dagens och framtidens kundvärde och kundbas i detaljhandel (KA 06)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Sedan 1933 ett familjeföretag i Kalmar, som vill fortsätta vara det mest framgångsrika företaget på orten i sin bransch. Framgången kan till största delen tillskrivas de som arbetar i företaget, vilket för närvarande är sex personer. Man säljer idag produkter med hög personlig service framförallt som detaljist men också som grossist.

De arbetar mot privata kunder, men även företagskunder. Man har aldrig gjort en marknadsundersökning och vill få bättre grepp om sina kundbas och sina nyckerkunder idag och i framtiden. Vilka kundvärden är viktiga? Man önskar finna nya angreppssätt i sin marknadsföring, men främst hur man ska vårda och utveckla dagens kundbas. Syftet är alltså att undersöka butikens framtida möjligheter att stragetiskt arbeta med sina kunder.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.