Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-06-13

Två examensarbetare sökes för beteendestudier på ekologiska utegrisar.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Två examensarbetare sökes för beteendestudier i system för ekologisk slaktsvinsproduktion. Examensarbetet kommer att utföras vid JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik, inom ramen för ett 3-årigt forskningsprojekt om ekologisk grishållning. Det övergripande syftet med projektet är att identifiera och rekommendera strategier för att simultant uppnå en god djurmiljö, hushållning med växtnäring och en god arbetsmiljö. Bakgrunden är att produktionen av ekologiskt fläsk har under flera år inte ökat tillräckligt för att möta den allt större efterfrågan av varan. En orsak är bristen på erfarenhet och kunskap om hur utevistelse för ekologiska grisar skall utformas. Projektet inriktas på slaktsvinens utevistelse och syftet med djurmiljödelen är att utvärdera systemets inverkan på grisarnas hälsa, beteende och gödslingsbeteende och att föreslå strategier för att uppnå en god djurmiljö. Projektet börjar med en djupstudie på två
existerande gårdar, som var och en representerar olika system för utevistelse vid uppfödning av slaktsvin. Examensarbetet kommer att koncentreras på beteendestudier av slaktsvin som vistas ute. Fältstudierna kommer att genomföras under hösten (2002) och vår-försommar (2003). Studierna sker i nära samarbete med övriga projektdelar och med andra ekogrisprojekt. Examensarbetet ger mycket goda möjligheter till både bred och djup insikt i grishållning som inkluderar utevistelse och i ekologisk produktion.

Vi söker nu två studenter som vill utföra sitt examensarbete på utegrisar. Arbetet innebär en hel del resor och övernattningar. För mer information kontakta: Christel Benfalk, tel 018-30 33 96 eller Kristina Lindgren, tel 018-30 33 29. E-postadress: [email protected],[email protected]


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.