Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-12-12

Informella kriterier vid lönesättning (Hudiksvall)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Björn Lundén Information AB är ett kunskapsföretag. Vi ger ut böcker om
skatt, ekonomi och juridik, där målgruppen är företag och organisationer. Vi
är 33 anställda. Vi tror på insourcing, så vi gör all reklam själva, sköter
distribution själva, håller i supporten själva osv. Vi tillämpar SIM (Speed
Intuition Management). Vi har öppen lönesättning och sätter lönerna
gemensamt. Lönespridningen är rätt stor. Nu är vi intresserade av att
kartlägga vad vi EGENTLIGEN går efter när vi sätter våra löner på detta
intuitiva sätt. Detta borde gå att undersöka genom en kvalitativ
intervjuundersökning av medarbetarna. Intressant vore också att jämföra oss
med något annat företag som har en mera formell lönesättning.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.