Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-06-13

Kvalitets- och miljöledningssystem i företag

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
PS Miljöutveckling är ett företag som arbetar med kompetensutveckling i samband med införandet av kvalitets- och miljöledningssystem i små och medelstora företag.
Företaget har i samarbete med Cadland AB och T for Q en helhetstanke:
Genom användning av ett elektroniskt, interaktivt länksystem underlätta uppbyggandet och tillämpningen av ISO 9001:2000 och ISO 14001:1996 i företag.
Utgångsmaterialet är frågemallar.

Exjobb:
Utveckling av interaktiv programvara/länksystem, innefattande design och pedagogik samt programmering .


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.